Grannsämja
Kontakt

Trivsel/störningsjour

Ett boende i flerbostadshus kräver ett ömsesidigt hänsynstagande till sina grannar. Här nedan kan ni läsa våra trivsel- och ordningsregler och vad ni kan göra vid störningar.

Balkongen/uteplats

Tvätt får inte hängas på balkongen så att vatten rinner ner på grannens balkong/uteplats. Tänk även på grannen då du vattnar blommor eller sopar golvet. Skaka inte mattor, sängkläder eller liknande utanför din balkong/uteplats eller fönster. Mattor får inte hängas över balkongräcket. Grillning får endast förekomma på balkong eller uteplats med elgrill med termostat. Grillen får inte lämnas obevakad. Ta hänsyn till grannarna gällande matos. Det är förbjudet att skjuta ut raketer eller kasta ut föremål från balkongen/uteplatsen. Håll din uteplats/balkong fri från snö och is. Undvik förvaring av brännbart material.

Garage

Det är inte tillåtet att tvätta bilar i våra garage. Det är förbjudet att driva verksamhet i garaget. Fordon som är klassade som skrotbil för ej förvaras i garaget. Egen elinstallation i garaget får inte ske. Reparationsarbeten ska utföras utan att störa.

Gården och husdjur

Barns leksaker och små fordon måste plockas undan efter användning eftersom de försvårar framkomlighet och utgör en snubbelrisk. Håll uppsikt över dina husdjur så de inte stör grannar eller förorenar. Husdjur får inte springa lösa och du som ägare ska hålla rent efter ditt husdjur. Undvik att köra bil, moped och andra fordon inom fastigheten. Behöver du köra fram till entréporten ska visad hänsyn tas. Du får inte lägga ut mat till djur. Studsmattor och pooler får endast ställas ut på den tomt som hör till din bostad (uteplats). Cyklar förvaras i cykelställ eller i våra cykelförråd.

Installation av hushållsmaskiner

Du måste ha särskilt tillstånd från SäBo för att installera tvätt-, diskmaskin eller köksfläkt. Installationen måste alltid ske på ett fackmannamässigt sätt.

Parabolantenn, markiser och balkongskydd

Vid önskan om att montera något av ovanstående ska SäBo först kontaktas.

Parkering

Parkera endast fordon inom anvisade parkeringsplatser. Följ skyltar och använd parkeringstillstånd där detta gäller.

Portar

Dörrar till våra gemensamma utrymmen ska hållas stängda och låsta. De ska inte ställas upp. Detta förhindrar skadegörelse och inbrott samt att ohyra inte kommer in i fastigheten.

Rökning

Respektera de grannar som inte röker. Rök inte direkt utanför entrédörren. Det är förbjudet att röka i allmänna utrymmen som trapphus och källare. Det är även förbjudet enligt lag att röka på allmänna lekplatser och utanför lokaler dit allmänheten har tillträde. Fimpar ska inte slängas på marken. Tänk på risk för brand vid släckning av cigarett. Tänk på att visa hänsyn om du röker på balkong eller uteplats. Tänk på att vädra regelbundet om du röker. Om röken sätter sig i väggarna får du själv betala saneringen vid utflytt.

Sopor

Släng dina hushållssopor och källsortera på anvisad plats. Tänk på att stänga soppåsen noga och på att stänga dörren till containern. Detta för att undvika ohyra.

Störningar

En grundregel är att man aldrig någon tid på dygnet får uppträda så man stör sina grannar. Tystnad för nattvila ska råda mellan kl. 22:00-07:00. Hit hör t.ex. dammsugning, tvätt i egen tvättmaskin, hög volym på musikanläggning eller TV, borrning eller spikning, överdrivet spolande av vatten samt att flytta möbler. Ska du ha fest eller göra renoveringar eller liknande är det bra om du på något sätt kontaktar dina grannar innan för att minska irritation. Tänk på att du alltid är ansvarig för dina gästers beteende.

Trapphus och källare

Sopor får inte förvaras i trapphus eller källare. På grund av risken för anlagd brand och framkomlighet för räddningstjänst, städpersonal och grannar är det inte tillåtet att förvara barnvagnar, cyklar, möbler, skor eller andra föremål i trapphusen.

Tvättstugan

Regler för bokning och användning är anslaget vid varje tvättstuga. Generellt gäller att städa efter sig och sköta tvättstugan väl så att maskiner och utrustning håller länge.

Störningsjour

Vi på Säfflebostäder AB har en service vi kallar för Störningsjouren. Detta innebär att om du exempelvis har en granne som för mycket oväsen så kan du ringa Störningsjouren som sedan kallar ut Securitas till rätt adress. Den störande hyresgästen debiteras då 1500 kronor för Securitas utryckning och får även hem ett varningsbrev. Upprepade störningar kan leda till avhysning.

Störningsjouren nås alltid efter kontorstid på 054-83 06 70.

Prata dock gärna först själv med den störande hyresgästen. Oftast löser sig störningen med en bra dialog.

Kontakt
 • Störningsjouren

  Anmälan om störningar efter kontorstid

  Säfflebostäder AB

  054-83 06 70

  Ingen e-post tillgänglig

  Ingen besökadress tillgänglig

 • Marika Torstensson

  Marknadssamordnare

  Säfflebostäder AB

  0533-68 17 06

  Hamngatan 4 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-06