Vy över SäffleFörstora bilden

Vy över Säffle

Kontakt

Att söka ledigt boende

Här hittar du värdefull information för dig som ska söka lägenhet hos oss, från ansökan till kontrakt. Under Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du registrera dig och börja söka lägenheter.

 • Kontrollera ert konto
  Gör bara intresseanmälan på lägenheter du verkligen är intresserad av. Tackar du nej till fem stycken lägenheter så spärras ditt konto. Svarar du inte på fem stycken erbjudanden spärras också ditt konto. Kontot spärras i 3 månader vid ej svar och 1 månad vid 1. Du måste då alltså vänta för att igen kunna söka lägenhet. Du spärras även i 1 månad om du ej fyllt i alla fält i din sökprofil. Dina poäng sparas och försvinner inte.

  Blir du tilldelad en lägenhet försvinner dina köpoäng och ditt konto spärras i ett år. Efter detta kan du återigen registrera dig och söka lägenhet. Dina poäng startas om från dag ett. Tänk därför noga efter innan du tackar ja till en lägenhet.

  Du måste logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. minst var sjätte månad. Du ansvarar själv för att din ansökan förnyas. Detta sker automatiskt när du loggar in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Säfflebostäder skickar en påminnelse via mail två veckor innan avaktivering från kön sker. Förnyas inte ansökan var sjätte månad raderas både din ansökan och din kötid. Gör du senare en ny ansökan räknas din kötid från noll.
 • Ekonomisk kontroll
  En kreditupplysning inhämtas alltid när du är tänkbar hyresgäst till en lägenhet. Du får inte ha några skulder till oss, betalningsanmärkningar eller andra skulder. Har du betalningsanmärkningar och skulder kan du inte få ett eget avtal men vi godtar en borgensman. Borgensmannen måste vara svensk medborgare och kunna uppvisa god inkomst. Du måste själv också kunna uppvisa en godkänd inkomst. Har du en skuld till oss kan du inte få något avtal, trots borgensman, förrän skulden är betald.
 • Hur många får man bo i en lägenhet?
  Tänk på att man inte får bo för många personer i en lägenhet. Våra regler för antalet boende per lägenhet är följande:
  Upp till 50 m², max tre personer
  Upp till 70 m², max fyra personer
  Upp till 90 m², max sex personer
  Upp till 110 m², max åtta personer
  Upp till 120 m², max tio personer
 • Hur gör jag för att söka bostad?
  Du registrerar dig på vår hemsida via Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller besöker vårt Kundcenter och gör en ansökan där. När du registrerat dig och antecknat dina önskemål får du förslag på lämpliga lägenheter på din mail. Du ser då föreslagna lägenheter på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under förslag. Observera att det är skillnad på förslag och erbjudande om visning.
 • Vem kan söka?
  Alla över 18 år kan söka lägenhet hos Säfflebostäder AB. Enligt hyreslagens bestämmelser kan man först teckna avtal när man blir myndig, alltså 18 år. En förälder kan inte stå i kö för ett myndigt eller omyndigt barn. Undantag är för Herrgårdselever. För att kunna få ett hyresavtal måste du ha ett svenskt personnummer. Det går dock att registrera sig utan personnummer så man kan börja samla poäng. Lättast är då att kontakta Kundcenter för registrering.
 • Hur fungerar bostadskön?
  Du får en poäng per dag när du står med i vår bostadskö. Kötiden styr alltså din plats i bostadskön.
 • Kan jag ändra uppgifterna i min ansökan?
  Ja, du kan alltid ändra dina uppgifter genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Var noga med att hålla uppgifterna uppdaterade. Det är du som har ansvar för ditt eget konto.
 • Visas alla lägenheter på hemsidan?
  De flesta tillgängliga lägenheterna publiceras på hemsidan. Undantag kan exempelvis vara en lägenhet som är outhyrd men som är under reparation och visas därför inte omgående på hemsidan. Vissa skickas även ut direkt som förslag till de med lämplig profil för att snabba på uthyrningsprocessen.
 • När och hur länge publiceras lägenheterna på hemsidan?
  De publiceras löpande när de registrerats som lediga och är öppna för intresseanmälan under åtta dagar.
 • Hur många intresseanmälningar på lägenheter kan jag ha samtidigt?
  Du kan totalt ha fem stycken lägenheter anmälda för intresse samtidigt men var noga med att det är lägenheter som du verkligen är intresserad av. Tackar du nej fem gånger till lägenheter som erbjudits dig för visning blir du spärrad. Samma händer om du inte svarar alls.
 • Kan jag ta bort min intresseanmälan för en specifik lägenhet?
  Ja, under de sju dagar lägenheten är publicerad. Därefter börjar vi arbeta med uthyrningen. Under denna period, som tar cirka sju dagar, kan du inte ta bort bokningen.
 • Varför har vissa lägenheter kortare uppsägningstid?
  Det kan bero på att lägenheten blivit ledig på grund av dödsfall, avhysning, flytt till äldreboende eller att den varit uthyrd på korttidskontrakt. Gör inte intresse om du inte kan flytta in enligt inflyttningsdatum.


 • Hur går en visning till?
  När tiden för intresseanmälan har gått ut skickas det ut ett mail till de fem främsta i bostadskön som får gå på visning. Man har då en vecka på sig att gå på visning och tacka ja eller nej. I mailet man får angående visning står det namn och telefonnummer till den nuvarande hyresgästen. Denna person får man ringa och boka tid med för visning. Ibland står det att man får ringa Säfflebostäder vilket beror på att hyresgästen valt att vi ska stå för visningen. Man blir då hänvisad till områdets fastighetsskötare. Tänk på att tacka ja eller nej innan visningsdatumet går ut. Efter att veckan har gått låser datorn automatiskt ens svar.
 • Hur väljer Säfflebostäder ut den som får erbjudande om att komma på visning?
  Huvudregeln är att de fem stycken som har längst kötid får erbjudande. Från huvudregeln finns undantag som innebär att vi direktförhandlar vissa lägenheter till sökande som har förtur på grund av medicinska skäl eller arbetsinflyttning till Säffle kommun samt ungdomar som har kommit in på Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

 • Finns det någon intern kö på Säfflebostäder?
  Nej, vi har samma kö för alla sökande oavsett nuvarande bostad.

 • Varför får jag ingen inbjudan till visning?
  Vi erbjuder de 5 st som har längst kötid möjlighet till visning efter att intresseanmälanstiden gått ut. Har du inte fått något mail har du inte tillräckligt med köpoäng.
 • Hur väljer Säfflebostäder ut den som får lägenheten?
  Huvudregeln är att den som har längst kötid och uppfyller grundkraven i vår hyrespolicy får den lediga lägenheten. Från huvudregeln finns undantag vilket innebär att vi direktförmedlar vissa lägenheter till de sökande som har förtur.

 • Gör ni någon lämplighetsprövning av mig som person för en specifik lägenhet?
  Ja, vi kontrollerar din betalningsförmåga, eventuella skulder, referenser och att dina personuppgifter stämmer samt antal personer till lägenheten. Lägenheten tilldelas sedan till den sökande som har flest köpoäng och hänsyn tagen till individuell kundbedömning.

 • Måste jag titta på lägenheten innan jag tackar ja eller nej?
  Innan du tackar ja till en erbjuden lägenhet rekommenderas det att du varit där och tittat på den.

 • Hur tackar jag ja eller nej till ett lägenhetserbjudande?
  Via dator, telefon eller genom att personligen besöka Säfflebostäder på Hamngatan 4 B. Tänk på att efter fem st nej-svar eller fem st ej-svar blir ditt konto spärrat i ett år. Du hittar dina erbjudanden på Mina sidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En kreditupplysning inhämtas alltid när du är tänkbar hyresgäst till en lägenhet. Du får inte ha några skulder till oss, betalningsanmärkningar eller andra skulder. Har du betalningsanmärkningar och skulder kan du inte få ett eget avtal, men vi godtar en borgensman. Borgensmannen måste vara svensk medborgare och kunna uppvisa god inkomst. Du måste själv också kunna uppvisa en godkänd inkomst. Har du en skuld till oss kan du inte få något avtal, trots borgensman, förrän skulden är betald.

När du har blivit godkänd som hyresgäst kontaktar vi dig för kontraktskrivning. Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna få ett hyresavtal. Hyreskontraktet är en viktig handling och anger bland annat vad som ingår i hyran och uppsägningstiden när du ska flytta. Den som står på kontraktet ska också vara den som bor i lägenheten, om det inte gäller studenter vid Herrgårdsgymnasiet.

Nycklarna till lägenheten hämtas på kontoret, Hamngatan 4 B, förutom boende till Svanskog och Nysäter. Dessa nycklar hämtas på respektive ort hos fastighetsskötaren. För att kvittera ut nycklarna ska hyresgästen/ombudet kunna legitimera sig, kunna uppvisa bevis för tecknad hemförsäkring samt kunna uppvisa kvitto på inbetald månadshyra alternativt att hyran betalats in minst 3 bankdagar i förväg.

Endast kontraktsinnehavaren kan kvittera ut nycklar. Vid ombud ska en fullmakt lämnas in. Nycklar kan i regel hämtas första kontraktsdagen mellan kl. 13:00-15:00. Infaller första kontraktsdagen på en röd dag eller helg är det första vardagen efter som gäller enligt Hyreslagen. Är t.ex. den 1 februari en lördag kan nycklar hämtas ut måndagen den 3 februari.

 • Vilka kan söka lägenhet med förtur?
  Det finns tre grupper av sökande som kan få förtur; medicinsk förtur, student- och arbetsmarknadsförtur.

  Medicinsk förtur kräver läkarintyg och ges endast till de som bor inom vårt bestånd. Arbetsmarknadsförtur kräver att du ska flytta till Säffle kommun tack vare jobb. Du måste då kunna visa upp ett anställningsavtal. Studentförtur innebär att du får förtur om du blivit antagen till studier vid Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ett antagningsbesked måste uppvisas. Läs mer under bostadsgaranti.

  De med förtur erbjuds lägenhet där det för tillfället finns lediga sådana. Något speciellt område kan därför inte vara ett krav från den sökande.

 • Jag har separerat och behöver en ny lägenhet – får jag förtur?
  Nej.

 • Min maka/make har avlidit – tillhör jag en grupp som kan få förtur?
  Nej, inte generellt. Hänsyn kan tas om lägenhetsstorleken alternativt hyran blir orimlig för din möjlighet att bo kvar. Vi gör en individuell bedömning utifrån de faktiska förhållandena i varje enskilt fall.

 • Jag har svårt att gå i trappor, är jag prioriterad för en tillgänglighetsanpassad lägenhet?
  Utifrån hänsyn taget till läkarintyg görs en individuell bedömning utifrån de faktiska förhållandena i varje enskilt fall.

 • Jag har bott många år i min lägenhet, är jag då prioriterad för en annan lägenhet inom fastigheten eller området?
  Nej. Den som har längst kötid och uppfyller grundkraven får lägenheten oavsett var man bor idag. 
 • Måste jag ställa upp mig i bostadskön?
  Ja, ställ upp er i vår bostadskö tidigt. I förturskön spelar ens köpoäng också roll. Den med mest köpoäng i förturskön eller i vanliga bostadskön erbjuds lägenheten.

SäBo erbjuder studentförtur som innebär, att du som boende utanför Säffle kommun, får förtur om du blivit antagen till studier vid Herrgårdsgymnasiet i Säffle. Ett antagningsbesked måste uppvisas.

Det är viktigt att ni registrerar er i vår bostadskö. Det är vårdnadshavaren som ska stå som sökande och ansvarig på hyresavtalet. Var ute i god tid med registreringen, då ökar du dina chanser att få just det boende du önskar. Meddela uthyrningen på tel: 0533-68 17 07 efter registrering så sätts du upp på förtur. Sök aktivt efter bostad via vår hemsida ”Mina sidor” - lediga lägenheter.

Är du förstaårselev på Herrgårdsgymnasiet och uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag och inte lyckats få någon lägenhet via Säfflebostäder kan du åberopa bostadsgaranti. Bostadsgarantin säkerställer dig en lägenhet. De med förtur erbjuds lägenhet där det för tillfället finns lediga sådana. Något speciellt område eller storlek kan därför inte vara ett krav från den sökande. De studenter som omfattas av bostadsgarantin får endast ett erbjudande. Om vi inte har en bostad som stämmer överens med dina önskemål skickar vi ett erbjudande på en så snarlik bostad som möjligt.

Vi tillämpar 10-månadershyra för gymnasiestudenter vilket betyder att juni och juli är hyresfria. För att ha rätt till 10-månadershyra måste kontraktet börja gälla senast 1 april samma år.

De som vill bo hos Säfflebostäder AB skall registrera sig och söka lägenhet genom vårt internetbaserade marknadssystem. I och med att du gör detta samlar du en köpoäng per dag. Vid erbjudande av lägenhet tas sedan hänsyn till antal köpoäng sammantaget med en individuell kundbedömning.

Intresseanmälan till bostad görs via Säfflebostäders hemsida där du först registrerar dig och sedan loggar in för att göra intresse. Den som inte har tillgång till dator kan naturligtvis få hjälp av Kundcenter att söka bostad. Intresseanmälan registreras automatiskt i systemet efter ansökningsdatum.

Den sökande registrerar själv önskemål om typ av lägenhet och önskat område, i en ”profil”. Det åligger den sökande att själv vara aktiv och uppdatera sin ansökan minst var sjätte månad för att inte bli avaktiverad. Säfflebostäder skickar en påminnelse två veckor innan avaktivering från kön sker. Lediga lägenheter publiceras på Säfflebostäders hemsida och erbjudanden skickas automatiskt till den sökande som har en registrerad matchande profil. En spärr sätts in om den sökande inte svarat på fem erbjudanden.

 • För dig som söker bostad gäller följande:
 • Du ska ha fyllt 18 år. För ett hyresavtal krävs ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.
 • Du får inte ha oreglerade hyresskulder eller andra betalningsanmärkningar. Kreditupplysning tas för att kontrollera eventuella anmärkningar eller skulder hos kronofogden.

 • Du ska även ha en ekonomisk situation som gör att du, enligt vår bedömning, rimligen kan klara av att betala hyran för den sökta lägenheten. Din inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyra. Som inkomst räknas: lön, pension, föräldraersättning, sjukersättning, A-kassa, etablering, eller studielån i minst 6 månader framåt i tiden från och med inflyttning. .

 • Du ska ha goda referenser från eventuell tidigare hyresvärd.

 • Vi godkänner inte dubbelt boende eller att ett gift par har två bostäder.

 • Begränsning i antal boende per lägenhet, avser antal personer i lägenheten oavsett fördelning vuxna och barn. Om begränsningarna inte följs kan hyresavtalet komma att sägas upp.
  Boende per lägenhet:
  Upp till 50 m², max tre personer
  Upp till 70 m², max fyra personer
  Upp till 90 m², max sex personer
  Upp till 110 m², max åtta personer
  Upp till 120 m², max tio personer

Erbjudande av ledig lägenhet sker till maximalt fem personer samtidigt. Bland de som sedan tackat ja till erbjudandet tilldelas lägenheten till en av de sökanden. Hänsyn tas till registrerad köpoäng samt individuell kundbedömning. Före inflyttning skall hyresgästen se till att giltig hemförsäkring har tecknats.

 • Medicinsk förtur
  Sökande med medicinsk förtur skall erbjudas lägenhet utrustad på sådant sätt som läkarintyg rekommenderar och som hyresvärd anser vara lämplig. Något speciellt område kan inte vara ett krav från den sökande. Medicinsk förtur gäller enbart boende hos Säfflebostäder AB.
 • Arbetsmarknadsförtur
  Sökande med förtur för arbete i kommunen skall erbjudas lägenhet där det för tillfället finns. Något speciellt område kan inte vara ett helt självklart krav från den sökande. Förturen gäller enbart sökande boende utanför Säffle kommun som fått en heltidsanställning i Säffle kommun.
 • Studerandeförtur
  Studentförtur innebär att du får förtur om du blivit antagen till studier vid Herrgårdsgymnasiet i Säffle och bor utanför Säffle kommun.
 • Äldreboende
  För att söka plats till trygghetsboende eller äldreboende ska den sökande vara lägst 65 år.
 • Kontrakt/uppsägning
  Bostäder och garage tecknas i huvudsak med tillsvidarekontrakt. Uppsägningstid är tre månader räknat från nästkommande månadsskifte. En månads uppsägningstid kan tillämpas vid dödsfall och när befintliga kunder flyttar till kommunens service- och äldreboenden.
 • Andrahandsuthyrning
  Andrahandsuthyrningar kan medges under provanställningstid (maximalt sex månader) om hyresgäst fått arbete på annan ort. Det medges också under studietiden vid studier på annan ort samt vid provsamboskap. Den som hyr i andra hand har inte automatiskt rätt till lägenheten om den ursprunglige hyresgästen säger upp sitt kontrakt.
 • Nya kunder
  Nya kunder får inte tillgång till sina nycklar innan Säfflebostäder sett att första hyran är betald. Har man fått överta en lägenhetsnyckel av den utflyttade kunden, exempelvis vid flytt under en helg får den nya kunden ut resterande nycklar först när betalning har skett.
 • Fordonsplats
  Enbart en fordonsplats hyrs ut per hyresgäst. Sökanden kan enbart söka fordonsplats i sitt bostadsområde eller i vissa fall fastighet. Fordonsplatser kan bara sökas av hyresgäster hos SäBo.
Kontakt
Senast uppdaterad • 2024-03-14