Bild
Kontakt

Råd

Förutom politiska nämnder och kommunala förvaltningar finns ett antal råd i Säffle kommun. Exempel på råd är pensionärsrådet, handikapprådet och folkhälsorådet.

Råden är sammansatta av både politiker, tjänstemän och andra exempelvis representanter för intresseorganisationer.

Funktionshinderråd
Pensionärsråd
Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-27