Nyckel
Kontakt

Andrahandsuthyrning

Andrahandshyresgästen måste uppfylla våra krav för skulder och betalningsanmärkningar. Ett skriftligt godkännande krävs från SäBo. Påkommen olovlig andrahandsuthyrning kan leda till vräkning/avhysning och klassas som en misskött relation med SäBo.

Får jag hyra ut i andra hand?
Ja, om du under en period ska arbeta eller studera på annan ort eller om du ska pröva att sammanbo med någon. Man kan hyra ut i andra hand i maximalt 6 månader och därefter kan du ges möjlighet till ytterligare 6 månader efter förnyad prövning.

Måste jag ha tillstånd av Säfflebostäder för att hyra ut i andra hand?
Ja, du söker tillstånd hos oss och lämnar in intyg med dina skäl till att du vill hyra ut i andra hand. Andrahandshyresgästen kan aldrig ta över ett förstahandskontrakt. Din ansökan om andrahandsuthyrning ska lämnas in minst två veckor före det att du önskar hyra ut din bostad. Ansökan måste vara komplett när du lämnar in den, vilket betyder att du ska ha en kopia på ditt nya anställningsintyg/studieintyg som bekräftar flytt till annan ort, inkomstuppgifter och boendereferens från den du önskar hyra ut till. Om detta saknas anses din ansökan inte vara komplett och du ombeds att återkomma.

Övrig information
Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att inga störningar sker. Första- och andrahandshyresgästen bör upprätta ett hyresavtal sinsemellan.

Kontakt
 • Säfflebostäder AB

  Expeditionen Säfflebostäder AB

  Säfflebostäder AB

  Kundtjänst: 0533-68 17 00 (telefontid mån och fre: kl. 08:00-09:00, 09:30-12:00, tis-tors: kl. 08:00-09:00, 09:30-12:00, 13:00-14:30)
  Uthyrning: 0533-68 17 07 (telefontid kl. 08:00-09:00, 09:30-12:00)
  Fastighets- och störningsjour: 054-83 06 70 (efter kontorstid)

  Hamngatan 4 B, Säffle

  Besökstider
  Tisdag-torsdag 13:00-15:00
  Lunchstängt 12:00-13:00
  Övriga tider enbart tidsbokning

Senast uppdaterad • 2020-02-06