Kontakt

Demokrati och dialog

Du kan vara med och påverka, göra din röst hörd och följa den politiska processen på många olika sätt i Säffle kommun.

Flertalet av kommunens nämnder har möten som är öppna för allmänheten. Det innebär att den som vill kan delta på mötet som åhörare. Du kan också lämna medborgarförslag eller delta vid allmänhetens frågestund under kommunfullmäktiges sammanträde.