Intresseanmälan

Skaffa fiber

Felanmälan

Markägare & entreprenör

Säffle Fibernät

Välkommen till Säffle fibernät! - ett bredband för alla. Säffle Kommunikation, SäKom, bygger fibernät för att framtidssäkra tillgången till ett bra bredband för hela Säffle kommun.

SäKom har tillsammans med landsbygdens fiberföreningar byggt ett över 130 mil långt fibernät som ansluter ca 95 % av hushåll/företag på Säffle landsbygd. Nu arbetar vi vidare med utbyggnaden i Säffle kommun. Detta genom utbyggnad i Säffle tätort där vi erbjuder alla fastighetsägare anslutning till Säffle fibernät.

Du når oss på 0533 - 68 11 10 eller bredband@sakom.se

Vår besöksadress är Forskningsvägen 1 i Säffle

Fria tjänster i nätet

Fria tjänster för dig som kund

Säffle fibernät är ett öppet nät som ska gynna valfrihet och konkurrens. Det innebär att alla tjänsteleverantörer som agerar i fibernätet ska kunna göra det på lika villkor.

Facebookflöde

Så går en anslutning till

Här kan du läsa steg för steg hur det går till när du skaffar anslutning till fibernätet