Säffle Kedjan 2 AB

På Kedjan (gamla karrosseriet) finns lokaler både för kontor och verkstad. Här har vi lite blandad verksamhet idag. Det finns tillgång till två stycken konferensrum, lunch- och fikarum samt matsal.

Bolagets ändamål och verksamhetens inriktning

Säffle Kedjan 2 AB ska äga, förvalta och utveckla attraktiva, resurssnåla, sunda och prisvärda lokaler inom fastigheten Säffle Kedjan 2. Bolaget ska därigenom aktivt medverka till att utveckla kommunen som en tilldragande näringslivsort. Bolagets verksamhet ska ske utifrån affärsmässiga och långsiktigt ekonomiskt hållbara principer.

Säffle kommun vill genom Säffle Kedjan 2 AB bidra till beståndet av kontors- och industrilokaler i kommunen och skapa förutsättningar för den samhällsnytta som gör det motiverat för Säffle kommun att äga dem.

Säffle Kedjan 2 AB ska främja kommunens näringslivsutveckling och öka nyföretagandet genom nya kreativa/okonventionella lösningar. Bolaget ska även koncentrera sig på att medverka till lösningar på näringslivets lokalbehov när marknaden inte klarar detta.

Bolaget ska:

  • Inom fastigheten Säffle Kedjan 2 erbjuda ett varierat lokalutbud av god kvalitet och med konkurrenskraftiga hyresnivåer.
  • Förvalta sitt bestånd effektivt och förädla fastigheterna väl. Bolaget ska ges möjlighet att avyttra del av fastigheten inom de restriktioner som anges i bolagsordningen.
  • Bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att i möjligaste mån utveckla beståndet till energieffektiva och klimatsmarta fastigheter.
  • Samverka med kommunledningskontoret i näringslivsutveckling.
Styrelse

Ledamöter

Suppleanter

Birgitta Edvardsson Kyrk (C), ordförande

Kenneth Andersson (C)

Timmy Svensson (C)

Britt-Marie Johansson (C)

Claes-Göran Kihlström (M), vice ordförande

Sven-Åke Kvaldén (L)

Jan Norlin (S)

Kurt Bengtsson (S)

Jimmy Jonasson (SD)

Stellan Herbertsson (SD)


KONTAKT FÖR ATT HYRA LOKAL

Marika Torstensson

Marknadssamordnare

Säffle Kedjan 2 AB

0533-68 17 06

marika.torstensson@saffle.se

Hamngatan 4 B, Säffle