TEXT

Omsorg och stöd

Våra e-tjänster

Enkel självservice för invånare

Medborgartjänst

Följ ditt ärende

Bli kontaktperson

Vill du engagera dig?

Omsorg och stöd

Socialförvaltningen verkställer socialnämndens uppdrag inom funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, integration och äldreomsorg.

Vår personal ger service, omsorg, omvårdnad och rådgivning till cirka 2800 personer i Säffle kommun. Vi arbetar också med olika förebyggande insatser.

Kontaktuppgifter till socialförvaltningen
Synpunkter och klagomål på våra verksamheter
Kontaktuppgifter till Patientnämnden
Kontakt med socialt ansvarig socionom, SAS
Kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS/MAR

Vår värdegrund

Inom socialförvaltningen har vi en gemensam värdegrund i vårt arbete och alla våra medarbetare ska bidra till att hålla den levande så att vår verksamhet utvecklas med fokus på våra brukare.