Text

Information angående CoronaviruSet (COVID-19)

Folkhälsomyndigheten

Följ ansvarig myndighet

Covid-19

Information in other languages

Samlad information

Teckenspråk och syntolkat

Aktuellt om coronaviruset

Säffle kommun bevakar utvecklingen av coronaviruset (covid-19) tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här hittar du aktuell information som gäller för Säffle kommun.

Folkhälsomyndighetens råd för att undvika smitta är följande:

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon och undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att inte att smitta andra.

Det är många som ringer till 1177 och ställer frågor om viruset covid-19. Detta medför hög belastning och att det kan vara svårt att komma fram.

 • Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.
 • Har du allmänna frågor om viruset ska du ringa 113 13.
 • Du kan också söka svar på 1177.selänk till annan webbplats
 • Säffle kommun fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring covid-19. Frågor och svar om viruset finns på Folkhälsomyndighetenslänk till annan webbplats webbplats.
 • Är du ung och har frågor om coronaviruset? På BRIS hemsidalänk till annan webbplats kan du läsa mer om ämnet och du kan även ringa 116111 och ställa frågor.

Stanna hemma vid symtom

Var och en som känner att man håller på att bli sjuk, även milda symtom på luftvägsinfektion, hosta eller feber ska begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

 • Vid konstaterad covid-19-infektion ska du stanna hemma i minst sju dygn efter att du insjuknat. Du ska även vara feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre. Du kan dock ha fortsatt torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne, men om du för övrigt mår bra och det passerat sju dygn sedan insjuknandet kan du återgå till arbetet.
 • Om du inte testat dig men har förkylningssymtom: Stanna hemma i minst sju dygn från att de första symtomen bryter ut. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen. Du kan dock ha fortsatt torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne, men om du för övrigt mår bra och det gått minst sju dygn sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet.
 • Viktigt att komma ihåg är att covid-19 är klassad som både en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Därmed är den också en smittspårningspliktig sjukdom. Det innebär att om du som enskild individ smittas av covid-19 ska du medverka till att minska risken för smittspridning och informera dina kontakter om att du bär smittan.

Information till dig som är företagare

Med anledning av coronavirusets spridning kommer många beslut om åtgärder på nationell, regional och lokal nivå. Vi har samlat aktuell information om pågående och planerade insatser för dig som företagare.

Information till dig som är vårdnadshavare

Här har vi samlat information till dig som vårdnadshavare angående rådande situation kring Covid-19. Informationen gäller för förskola, grundskola och fritidshem.

Information på andra språk

Folkhälsomyndigheten har sammanställt information på andra språk än svenska om Covid-19. Klicka härlänk till annan webbplats för att komma till sidan med språköversättningar.

Hela www.saffle.se kan översättas med hjälp av funkationen "Translate" som finns uppe i sidans vänstra hörn.

Information in other languages

You can find information about the Corona virus in different languages on a separate web page on our site.

Folkhälsomyndigheten (The Public Health Authority) has compiled information in other languages about Covid-19. Click herelänk till annan webbplats to visit the language translations page.

Did you know that www.saffle.se can be translated? You'll find the tool for this in the top left corner of the page.

Lättläst, syntolkat och teckenspråk

Myndigheten för delaktighet och Krisinformation.se har sammanställt information om Covid-19 på lättläst svenska, teckenspråk och syntolkat. Nedan hittar du länkar för att ta del av informationen.

Rykten och falska uppgifter

Det florerar många falska uppgifter, inte minst på internet. Hjälp till att hindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information. Det är på Folkhälsomyndighetens webbplats som granskade faktauppgifter publiceras.

Krisinformation.selänk till annan webbplats finns ansvariga myndigheters information om coronaviruset.

Upphört besöksförbud på äldreboenden

Den 1 oktober 2020 upphör det nationella besöksförbudet i särskilda boendeformer inom kommunal vård enligt beslut av regeringen. Detta innebär att den som bor i särskilda boendeformer är fri att själv ta emot besök om personen så önskar.

Dock kvarstår skyldigheten som var och en har, att genom uppmärksamhet och försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridningen av covid-19. Läs mer här.

Kontaktperson

Elin Fredriksson
Säkerhetssamordnare
Räddningstjänsten Säffle-Arvika-Årjäng-Eda
0570-827 72, 070-098 42 72
elin.fredriksson@arvika.se

Säffle kommun
Växel

Kanaltorget 1
661 80 Säffle
Telefon: 0533-68 10 00
kommun@saffle.se

Barn- och utbildningsförvaltningen

Industrigatan 10 A
661 80 Säffle
Telefon: 0533-68 16 53
barn.utbildning@saffle.se

Kundtjänst teknik & fritid
Järnvägsgatan 9

661 80 Säffle
Öppettider vardagar kl 08:00 - 16:00
Lunchstängt 12:00 - 13:00
Telefon: 0533-68 17 50
kundtjanst.teknikfritid@saffle.se


Efter växelns stängning:
SOS Alarm
Telefon: 054 - 83 06 90

Socialförvaltningens reception

Järnvägsgatan 13
661 80 SÄFFLE
Telefon: 0533-68 16 77
Fax: 0533-68 30 06
socialnamnd@saffle.se

Receptionens öppettider är helgfria vardagar kl. 08:30-09:30, 09:50-12:00 och 13:00-15:30.

Våra handläggare träffas på telefontid, helgfria vardagar, kl. 08:30-09:30.

Handläggarna på bistånd och avgifter har även telefontid måndag och onsdag kl 13:00-14:00

Distansundervisning

Har du ett barn hemma som just nu får sin undervisning på distans? Här har vi samlat material som kan fungera som ett stöd för dig som förälder eller vårdnadshavare när skolan tllfälligt flyttat hem till er.

Omsorg och stöd

Socialförvaltningen verkställer socialnämndens uppdrag inom funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, integration och äldreomsorg.

Kontaktcenter

Här hittar du olika vägar för att komma i kontakt med kommunens politiker och tjänstemän.

Krisberedskap

Kommunen är enligt Lag (2006:544) om extraordinära händelser ålagd att se över vilka risker, sårbarheter och beroenden som finns inom kommunens geografiska område och upprätta en plan för hur dessa ska hanteras.