Bild
Kontakt

Besöksförbudet vid äldreboenden upphör - detta är vad som gäller för dig som besökare

Den 1 oktober 2020 upphör det nationella besöksförbudet i särskilda boendeformer inom kommunal vård enligt beslut av regeringen. Detta innebär att den som bor i särskilda boendeformer (äldreboende, korttid med mera) är fri att själv ta emot besök om personen så önskar.

Dock kvarstår skyldigheten som var och en har, att genom uppmärksamhet och försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridningen av covid-19.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att hindra smitta av covid-19 gäller fortsatt för de som bor i särskilda boendeformer och deras eventuella besökare. Nedan följer information om vad du som besökare ska tänka på.

Besökare:

 • ska vara symtomfria och inte ha någon konstaterad covid-19-smitta i sitt hushåll
 • avtalar tid med kund och besöksvärd/personal på enheten enligt rutin
 • rekommenderas vara max två (2) besökare per kund
 • ska använda handdesinfektion/handtvätt vid ankomst till enheten
 • rekommenderas gå direkt till plats där kund vistas
 • får inte vistas i kök
 • rekommenderas att inte vistas i dagrum eller andra gemensamma utrymmen
 • bör vid behov av toalettbesök använda avdelad toalett som efter användande rengörs av personal
 • rekommenderas meddela när de lämnar enheten
Kontakt
 • Cathrine Jensen

  Avdelningschef Vård och omsorg

  Socialförvaltningen

  0533-68 16 72

  Järnvägsgatan 13, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-09-30