Bild
Kontakt

Information om Covid-19 för förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola

På den här sidan har vi samlat information till dig som vårdnadshavare angående rådande situation kring Covid-19. För information om vaccinering, besök istället den här sidan.

Vad gäller för återgång till förskola och skola efter 1/11?

Den 1/11 kommer Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för återgång efter sjukdom till förskola och skola att börja gälla. Läs vad som gäller för just dig eller ditt barn under respektive rubrik. Observera! En förändring i rekommendationerna från och med 22/11 gör att även fullvaccinerade ska testa sig för Covid-19 vid symtom.

Barn i förskola behöver som regel inte testa sig och kan återgå till förskolan när de är friska och har ett gott allmäntillstånd

Följande rekommendationer gäller för barn som inte börjat skolan:

 • Barnet ska stanna hemma om hen har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara snuva, halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Barnet behöver som regel inte testa sig för covid-19.
 • Barn som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola och fritidsaktiviteter när de varit feberfria ett dygn och känner sig friska och har ett gott allmäntillstånd.
 • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som snuva, feber, hosta och sjukdomskänsla. Om barnet får nya symtom efter att ha varit sjuk behöver barnet vara hemma på nytt.

I de allra flesta fall innebär det att barnet behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Elever som går i skolan ska testa sig mot Covid-19 oavsett om de är vaccinerade eller inte

Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre oavsett om de är vaccinerade eller inte:

 • Elever bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Elever bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.
 • Elever som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) bör fortsätta stanna hemma från skolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner, som till exempel RS-virus.
 • Om du trots rekommendationerna inte testar dig ska du bete dig som att du har sjukdomen och stanna hemma i sju dygn.

Barn och elever som har haft bekräftad Covid-19 det senaste halvåret behöver inte testa sig

Följande rekommendationer gäller alla från förskola och äldre som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret:
 • Barn och elever bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Barn och elever som har haft konstaterad Covid-19 det senaste halvåret behöver som regel inte testa sig.

Om du testar positivt för Covid-19 gäller samma regler som innan - stanna hemma och följ förhållningsreglerna

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19.

 1. De kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
 2. De har varit feberfria de två senaste dygnen
  känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Om du räknas som en närkontakt och ingår i en smittspårningskedja ska du testa dig, även om du är fullvaccinerad. Om du räknas som närkontakt kommer du att få information om det och även få instruktioner om testning.

Elever som är mellan 12 och 15 år kommer att erbjudas vaccinering i skolans lokaler efter v. 44. Separat informationsutskick har gjorts till aktuella vårdnadshavare.

 

Elever som är födda 2005 eller tidigare kan boka tid för vaccination för Covid-19. Du kan ta din första spruta på din hemort, den andra sprutan går bra att ta på den ort du studerar på.

 

Läs mer om hur du bokar tid för vaccination här

Att hålla förskolor och skolor öppna så länge som möjligt är av yttersta vikt för att samhället ska fortsätta att fungera. Barn och elever har rätt till utbildning, och för våra mest utsatta barn och elever kan förskola och skola utgöra en trygg plats där det finns vuxna som kan hjälpa och stötta.

Vid enstaka fall av konstaterad Covid-19
Vid enstaka fall av konstaterad Covid-smitta på en enhet stängs inte en förskola eller skola. Arbetskamrater eller klasskamrater till den smittade behöver inte skickas hem om de är symtomfria. Inte heller behöver särskild städning utöver den vanliga städningen utföras.

Vid anhopning eller okontrollerad smittspridning av Covid-19
Vid anhopning av flera fall av covid-19 eller vid misstanke om okontrollerad smittspridning i en verksamhet, kan det bli aktuellt att delvis eller helt stänga arbetsplatsen eller att ställa in undervisning i en eller flera klasser i en skola. Att stänga en hel skola eller arbetsplats ska endast ske i undantagsfall, till exempel vid mycket stor konstaterad smittspridning. Stängning av en hel skola eller ställa in undervisning för klasser görs enbart på inrådan av Smittskydd värmland, beslutet får inte fattas av huvudmannen.

Barn- och utbildningsförvaltningen har förberett sig på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av corona-pandemin. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet kommer du att få plats på förskola och fritidshem för dina barn även om det skulle beslutas om stängning.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut.

Du som vårdnadshavare kan inte anmäla behov eller lämna intyg i förväg. Säffle kommun kommer inte samla in intyg utan kommer endast be om att få se intyg vid behov. Om platsen erhållits på felaktiga grunder är det grund för avstängning enligt gällande regler.

Här kan du läsa MSB:s föreskrift och vägledning om samhällsviktig verksamhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Folkhälsomyndigheten (The Public Health Authority) has compiled information in other languages about Covid-19. Click here to visit the language translations page. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

You can also visit www.informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. for information about Covid-19 in different languages.

Myndigheten för delaktighet och Krisinformation.se har sammanställt information om Covid-19 på lättläst svenska, teckenspråk och syntolkat. Nedan hittar du länkar för att ta del av informationen.

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Industrigatan 10 A, Säffle

 • Erica Andrén

  Skolchef

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 50

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-12-01