Bild
Kontakt

Fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19

Folkhälsomyndigheten inför ytterligare restriktioner i syfte att begränsa den ökande spridningen av covid-19 i samhället.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teater.

Under hösten har de flesta länderna inom EU drabbats av omfattande ökningar av antalet fall och en alltmer belastad sjukvård. Virusvarianten omikron har fått en omfattande spridning och visat sig mer smittsam än tidigare varianter. I Sverige har antalet covid-19-fall också börjat öka, och nu visar de nya scenarierna på en ökande smittspridning under vintern 2022 med en topp i mitten av januari. Under samma period väntas även antalet patienter som vårdas för covid-19 inom både slutenvården och IVA-vården öka.

Vaccinationsgraden avgörande
Hur vaccinationsgraden i Sverige utvecklas blir avgörande. Fram till den 17 december hade drygt 80 procent av befolkningen från 12 år fått minst två vaccindoser mot covid-19, vilket minskar risken för allvarlig sjukdom och död. Men skyddet avtar med tiden, särskilt hos äldre, och därför rekommenderas sedan slutet av september en tredje dos, det vill säga en påfyllnadsdos.

Läs mer om hur du vaccinerar dig mot covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De nya smittskyddsåtgärderna syftar till att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas.

Från och med den 23 december har Folkhälsomyndigheten beslutat om följande nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning. Däremot kan ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställning och tävlingar fortgå.
 • Smittskyddsåtgärder rekommenderas för utbildningar för vuxna, så att trängsel och stora samlingar undviks. Närundervisning är huvudregeln, men för universitet och högskolor kan undervisning på distans användas som ett verktyg för att glesa ut i undervisningslokalerna.
 • Bara sittande gäster tillåts på serveringsställen och avstånd mellan olika sällskap krävs.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid tillställningar på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Folkhälsomyndigheten hemställer även till regeringen att fatta beslut om följande krav:

 • Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik
 • Krav på negativt covidtest som är max 48 timmar gammalt för utländska medborgare som reser in i Sverige. Gäller från 12 års ålder.

Till grund för smittskyddsåtgärderna ovan ligger smittspridningens utveckling, belastningen på hälso- och sjukvården och Folkhälsomyndighetens framtagna scenarier. Liksom vid tidigare scenarier för smittspridning finns en osäkerhet kring utvecklingen. Smittspridningen påverkas bland annat av den fortsatta vaccinationsgraden, hur smittsam den nya virusvarianten omikron visar sig vara och hur väl vaccinen skyddar mot den, samt hur kontaktintensiteten i befolkningen utvecklas.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad • 2021-12-21