Bild
Kontakt

Anpassning av nationella smittskyddsåtgärder avseende covid-19 träder i kraft 1 juni

Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer en anpassning av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis. Den 1 juni införs vissa justeringar för bland annat kultur- och idrottsevenemang.

Sverige har under de senaste fem veckorna haft en fortsatt hög smittspridning nationellt och en hög belastning på covid-vården, även om antalet fall av covid-19 nu minskar. Spridningen av covid-19 beräknas enligt Folkhälsomyndighetens scenarier att klinga av i början av hösten 2021. Den successiva återgången till en mer normal situation i samhället inleds enligt regeringens plan och enligt Folkhälsomyndighetens scenarier den 1 juni med att flera smittskyddsåtgärder anpassas.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nästa steg, nivå 2, beräknas kunna tas senare i sommar om utvecklingen håller i sig. Nivå 2 kan enbart nås om sjukvården har goda förutsättningar att klara av vården av covid-19-patienter, om smittspridningen har gått ner ytterligare och fortsätter att minska samt om vaccinationstäckningen fortsätter att öka i den vuxna befolkningen.

Exempel på anpassningar som genomförs inom nivå 3 den 1 juni:

  • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
  • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
  • Det blir möjligt att besöka nöjesparker och marknader i större utsträckning. Kravet på smittskyddsåtgärder ligger dock kvar för verksamhetsutövaren.
  • Fler personer än tidigare kan delta i religiösa evenemang och i kultur- och idrottsevenemang. Det innebär att fler personer till exempel kan delta i gudstjänster, gå på teater och på fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas. För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.
  • Det blir möjligt att gå på restaurang och andra serveringsställen fram till klockan 22.30
  • När det gäller fester, middagar och andra privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från det. OBS: Uthyrning av lokaler för privata fester med fler än 8 personer är även fortsättningsvis otillåtna.

Läs mer om på Folkhälsomyndigheten webbplats Länk till annan webbplats.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad • 2021-06-01