Bild
Kontakt

Lokalhyran sänks med 50 procent för kommunens hyresgäster

Den pågående pandemin har skapat stora svårigheter inom näringslivet och många företagare har tappat betydande delar av sin omsättning.

För att underlätta för företagare verksamma i Säffle har kommunen beslutat att halvera hyreskostnaden under april, maj och juni för företag som hyr lokaler av kommunen och tillhör de branscher som staten utpekat som utsatta. Staten svarar för 50 procent av rabatten på hyresbeloppet.

- Det är positivt att vi som kommun möjliggör den här hjälpen och utnyttjar de riktade statliga medlen för att stötta de utsatta branscher och företag som är utpekade som möjliga mottagare och som förlorat stor del av sin omsättning på grund av pandemin. Långsiktigt behöver vi dessa företag för det kommer en tid efter Coronakrisen, säger Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande i Säffle kommun.

Hyresgäster som är stödberättigade är de som bedriver verksamhet inom de branscher som framgår av 5 § i statens förordning, alltså särskilt utsatta branscher. Detta innefattar bland annat hotell och logi, restauranger, butikshandel, konsumenttjänster med mera. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mot bakgrund av den extraordinära situation vi nu befinner oss i bedömer kommunledningskontoret att synnerliga skäl föreligger och att individuellt riktat stöd kan utgå.

Kontakta vår fastighetsstrateg Pär Lindström senast 15 juni för att teckna en överenskommelse. Du kan också kontakta Pär Lindström om du har frågor eller önskar att få mer information.

Senast uppdaterad • 2020-05-18