Kontakt

Nu möjliggörs besök på boenden och korttidsenheten

Med anledning av covid-19-pandemin råder besöksförbud vid kommunens boenden sedan den 11 mars i syfte att förhindra smittspridning. Nu inrättas en rutin för att möjliggöra träffar med anhöriga under säkra former.

Vid bra väder kommer anhöriga att träffas utomhus. Man sitter då med ett bord mellan sig och med två meters avstånd. Man kan då umgås och har möjlighet att ta en kopp kaffe tillsammans. Ingen fysisk kontakt förekommer.

Anhöriga kommer inte att gå in på avdelningen. Personalen är behjälplig med att se till att den boende tar sig ut och in.

Varje enhetschef kommer se till att informationen förmedlas till respektive anhörig, antingen via brev eller genom kontaktperson.

Den anhörige ska inför besöket stämma av med personalen på avdelningen och bestämma en tid för besöket. Maximalt två anhöriga får närvara per tillfälle. Anhöriga ska naturligtvis vara symptomfria sedan minst 48 timmar vid besöket.

Säffle kommun väljer denna lösning istället för att sätta upp plexiglas på våra enheter. Det är viktigt att rutinen vid besök efterföljs. Vid missbruk kan möjligheten till besök komma att tas bort.

Genom att följa dessa restriktioner kan vi förhindra smittspridning och rädda liv, samtidigt som vi möjliggör efterlängtade träffar med anhöriga.

Agneta Andersson Pettersson
Avdelningschef äldreomsorgen

Senast uppdaterad • 2020-05-20