Bild
Kontakt

Åtgärder för politiken i Säffle kommun med anledning av coronaviruset

För att säkerställa att demokratiarbetet i Säffle kommun fungerar under rådande omständigheter med anledning av Covid-19 kommer anpassningar att göras.

Anpassningarna görs på grund av storleken på vissa grupper överstiger de rekommendationer som finns, där också personer som tillhör riskgrupperna vistas. Säffle kommun måste även hantera en större ekonomisk osäkerhet och hur vi möter den lågkonjunktur som blir följden av det rådande läget. Åtgärderna kan sammanfattas enligt följande:

  1. Kommunen förbereder reglement och teknik för att säkerställa digital närvaro på våra möten i nämnder och bolag framöver.
  2. Anpassar frivilligt ned vår numerär i kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 21 med bibehållna majoritetsförhållanden.
  3. Budgetbeslutet för 2021 skjuts upp från juni till oktober då rådande omständigheter gör det osäkert att ha ett realistiskt underlag i juni.
Senast uppdaterad • 2020-04-08