Kontakt

Säffle kommun informerar inte om smittade

Säffle kommun följer patientsekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att publicera löpande information i våra informationskanaler om eventuellt smittade individer inom kommunens verksamheter.

En konstaterad allmän smittspridning av covid-19 finns i Sverige. Det innebär att det med stor sannolikhet finns smittade i varje kommun, inklusive Säffle kommun. Vi räknar med att även vi kommer få smittade personer inom våra kommunala verksamheter.

Kommunen kommer dock inte gå ut med information till allmänheten om bekräftade fall av covid-19 inom kommunens verksamheter, vare sig det gäller brukare eller personal. Säffle kommun vill på intet sätt riskera att röja patientsekretessen.

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten gällande eventuell smitta inom verksamheten utifrån patientsekretessen.

Sjukvården i Sverige informerar aldrig om patienters sjukdomstillstånd eller personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens samtycke. Detta med anledning av patientsekretessen, som vården följer strikt. Det innebär att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare på våra boenden och deras anhöriga kommer att ta del av sådan information. Övrig personal kommer inte ta del av information om smittade individer.

Vi vill uppmana dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information vidare i sociala medier. Sök alltid efter kvalitetssäkrad och korrekt information hos myndigheterna.

Myndigheternas samlade information hittar du på krisinformation.se Länk till annan webbplats.. Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Senast uppdaterad • 2020-05-07