Kontakt

Utökade smittskyddsåtgärder från Folkhälsomyndigheten

Från och med 22 november utökas rekommendationerna om testning för covid-19 vid symtom. Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom. Till den 1 december förbereds även fler smittskyddsåtgärder.

Detta gäller från 22 november

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom. Följande rekommendationer kommer därmed att gälla:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Åtgärder från 1 december

Till den 1 december tar Folkhälsomyndigheten fram föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Myndigheten har också bett regeringen att besluta om vaccinationsbevis. De arrangemang som endast har deltagare med sådana bevis ska enligt förslaget kunna genomföras utan att begränsa antalet deltagare. Däremot kan kompletterande smittskyddsåtgärder komma att behövas.

Bakgrund till förändringarna

Åtgärderna mot covid-19 ska inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. De ska också ta hänsyn till barns bästa. Folkhälsomyndigheten anpassar därför löpande sina åtgärder mot covid-19 utifrån det läge som råder. I mitten av november har en uppgång synts i flera europeiska länder trots hög vaccintäckning samt ökningar i flera svenska regioner. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det krävs ytterligare åtgärder.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad • 2021-11-22