Bild
Kontakt

Besöksförbud på äldreboenden, korttidsenhet och gruppbostäder

Säffle kommun har beslutat att följa Region Värmlands råd genom att införa besöksförbud på äldreboenden, korttidsenhet och gruppbostäder inom funktionshinderomsorgen på grund av smittorisk i samband med Coronaviruset (covid-19).

Undantag kan göras för närstående till personer som är kritiskt sjuka om besökaren inte har luftvägssymptom. Beslutet gäller tills vidare.

Senast uppdaterad • 2020-03-11