Bild
Kontakt

Tillfälliga lokala rekommendationer införs i Värmland

Spridningen av covid-19 ökar i delar av Värmland. Bakom ökningen ligger en mer smittsam virusvariant och minskad efterlevnad av rekommendationerna.
– Läget är allvarligt, därför inför vi lokala rekommendationer inom Värmland, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Efter en längre tids minskande smittspridning har antalet bekräftade fall av covid-19 ökat i delar av Värmland, och under förra veckan fördubblades antalet bekräftade fall jämfört med veckan dessförinnan. Ökningen är tydlig bland ungdomar i åldern 13–19 år, men även bland vuxna i åldern 40–60 år.

– Vi vet att vi haft flera skolor i Karlstadsområdet med smittade elever. Men det här är inte en isolerad skolföreteelse, i grund och botten tyder det på en samhällsspridning till följd av minskad efterlevnad till rekommendationer och en ökad förekomst av en smittsammare virusvariant, en så kallad deltavariant, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Deltavarianten är en indisk mutation som enligt flera studier är mer smittsam än andra virusvarianter. Viss data tyder också på att den kan ge ökad sjuklighet – men också på att de vaccintyper som används vid vaccineringen mot covid-19 ger ett gott skydd även mot deltavarianten.

– Det är ytterligare en anledning till att man verkligen bör ta erbjudandet om att vaccinera sig, och att man tar båda doserna, säger Ingemar Hallén.

– Med anledning av läget som vi befinner oss i är det nu extremt viktigt att alla följer de rekommendationer som finns. För att vända den här utvecklingen inför vi tillfälliga lokala rekommendationer för Värmland.

Nya rekommendationer för vaccinerade

De tillfälliga lokala rekommendationerna (se faktaruta nedan) syftar till att minimera sammanhang där främst ungdomar från olika delar av länet och från olika ålderssegment blandas. Därför uppmanas föreningar att pausa lägerverksamheter och idrottsklubbar att endast arrangera matcher där lag från närområden möts.

Smittskydd Värmland ändrar också reglerna för vaccinerade när- och hushållskontakter. Det innebär att en vaccinerad person betraktas ha ett gott skydd mot covid-19 först två veckor efter den andra vaccindosen, inte efter den första dosen som tidigare gällt. Vaccineffekten efter två doser förefaller vara ungefär lika bra mot delta- som mot alfavarianten (som tidigare kallats brittiska mutationen), men sämre efter bara en dos.

– Vi är medvetna om att detta kan uppfattas komma hastigt, men läget är allvarligt och vi hade inte föreslagit dessa rekommendationer om vi inte hade bedömt dem nödvändiga. Vi står också inför en period med studentfiranden, skolavslutningar, fritidsaktiviteter och andra sociala aktiviteter där det är oerhört viktigt att man tänker sig för, säger Anna Skogstam.

Källa: Region Värmland

Tillfälliga rekommendationer

Dessa tillfälliga lokala rekommendationer gäller i Värmland från fredag 11 juni till söndag 27 juni:

- Cuper och läger, inklusive dagläger och kollo ställs in/pausas. Undantag kan göras för extra utsatta grupper där aktiviteter kan genomföras under smittsäkra former.
- Enstaka matcher och tävlingar genomförs endast lokalt, vilket innebär i första hand inom den egna kommunen, i andra hand i grannkommunen. Deltagare från andra regioner bör undvika att delta i matcher och tävlingar i Värmland.
- Träningar där deltagarna mixas från olika grupper undviks.
- Regler för vaccinerade när- och hushållskontakter ändras i Region Värmland. Vaccinerad = personen har fått två doser varav andra dosen för minst två veckor sedan. För uppdaterade rutiner se Smittskydd Värmlands webbplats.

Senast uppdaterad • 2021-06-10