Kontakt

Elever och skolpersonal med symptom ska stanna hemma

Var och en som känner att man håller på att bli sjuk, även milda symptom på luftvägsinfektion, hosta eller feber ska begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras.

För förskolan och skolans del innebär det att elever och personal med dessa symptom, oavsett om man besökt ett riskområde eller inte, ska stanna hemma tills symptomen är borta.

Det är vårdnadshavarens ansvar att göra bedömningen kring huruvida eleven ska stanna hemma.

Personer med symptom som till exempel ska hämta och lämna barn bör ej gå in i lokalerna.

Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Senast uppdaterad • 2020-03-16