Bild
Kontakt

Fiberföreningarna

Säffle fibernät täcker in hela Säffles landsbygd frånsett Svanskog, där man fortfarande har en egen förening.
Säffle Fibernät sköter även driften utav fibernätet i Borgvik.

Utanför Säffle tätort har utbyggnaden av fibernätet tidgare skett via ekonomiska föreningar (så kallade fiberföreningar).

I Säffle kommun finns idag 1 fiberförening utanför tätorten. Fibernätet på landsbygden har byggts med ekonomiskt stöd från EU (programperioden 2009-2013).

Vill du ansluta din fastighet på landsbygden till fibernätet idag kontaktar du oss på Säffle Fibernät och får därefter en offert.

För nyanslutning i Svanskog, kontaktar du ordförande på Svanskogs fibernät EF, kontaktuppgifter finner du nedan.

Säffle Fibernät sköter även nyanslutning och drift av Borgviks Fibernät på uppdrag av Borgviks Fiberförening.

Om du som fastighetsägare på landsbygden är intresserad av en anslutning till din fastighet, kontaktar du oss på Säffle Fibernät, så förbereder vi en offert kostnadsfritt för just din anslutning.

Kundtjänst
0533-68 11 10
Forskningsvägen 1
661 31 SÄFFLE
bredband@sakom.se

Svanskogs fibernät ekonomisk förening består av närmare 240 medlemmar. Det är en ekonomisk förening som kräver medlemskap för att kunna utnyttja en fiberanslutning till fibernätet. Bor du inom Svanskog socken och önskar en fiberanslutning till din fastighet så kontaktar du fiberföreningen på nedan kontaktuppgifter

Ordförande Lennart Johansson
070-65 17 089
Södra Skarbol Slängserud
66250 SVANSKOG
lennart.johansson@gmail.com

Borgvik fibernät ekonomisk förening äger fibernätet i Borgvik
och har närmare ca 140 medlemmar i dagsläget. Det är en
ekonomisk förening som kräver medlemskap för att kunna
utnyttja en fiberanslutning till fibernätet. SäKom sköter driften av Borgviks fibernät. Har du frågor eller önskar ansluta dig till Borgviks fibernät kontaktar du fiberföreningen direkt.

Ordförande Thord Johansson
076-10 02 123
Överud Lillgården
664 95 BORGVIK
info@borgvikfiber.se
borgvikfiber.se Länk till annan webbplats.


Kontakt
  • Säffle fibernät - SÄKOM

    Expedition Säffle fibernät

    SÄKOM

    0533-68 11 10

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-15