Bild
Kontakt

Om Säffle fibernät

Säffle fibernät är ett heltäckande fibernät i Säffle Kommun. Som ägs av Säffle Kommunikation AB (även kallat SäKom), Svanskogs Fibernät och Borgviks Fibernät.

Säffle Kommunikation AB (SäKom), är ett kommunalägt bolag som levererar fiberförbindelser till privatpersoner och företag inom hela Säffle Kommun, frånsett Svanskog, där man fortfarande har en egen förening.

SäKom ansvarar för driften av hela Säffles fibernät och sköter även driften av fibernätet i Borgvik på uppdrag av Borgviks Fiberförening.
Fiberföreningarna ansvarar själva för nyanslutningar inom sitt geografiska upptagningsområde. Kontaktuppgifter till dom finner du under fliken Fiberföreningarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi avtalar direkt med fastighetsägaren och därefter förser vi fastigheten med en fiberanslutning. Med en anslutning till Säffle fibernät kan du beställa tjänster inom TV, bredband, och telefoni.

Tekniken är framtidssäkrad och som kund får du själv valfriheten att välja tjänster från flera olika tjänsteleverantörer i vårt öppna nät.

Kontakt
  • Säffle fibernät - SÄKOM

    Expedition Säffle fibernät

    SÄKOM

    0533-68 11 10

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-15