Bild
Kontakt

Upplevda brister i mobiltäckningen

Upplever du försämrad mobiltäckning där du befinner dig?
Det finns en förklaring!

Orsaken till att många upplever sämre täckning i sina mobila enheter i mobilnätet i de yttre områdena runt om på Säffles landsbygd kan bero på att moderna mobila enheter strävar efter en så ny mobilnäts-generation som möjligt.

Kort förklarat: Finns 5G, så väljer mobilen det, därefter 4G och sedan 3G.

Därefter strävar mobilen efter att använda så högt frekvensband som möjligt. Detta leder till att mobiltelefonen fångar upp och prioriterar en högre frekvens, 5G-signal, även om den är svag och trots att det finns 3G med hög signalstyrka i området.

Ju lägre frekvens desto längre räckvidd, men på bekostnad av lägre kapacitet/överföringshastighet.

En mobiltelefon fångar upp en dålig 5G/4G-signal som förmodligen har så låg signalstyrka och signalkvalitet att det blir problem att använda den signalen. Att det finns en bra 3G-signal i närheten spelar ingen roll, den blir inte använd.

Mobilen och mobilnätet tycker att en svag 5G-signal i ett lågt frekvensband är ”bättre” än en stark 3G-signal. Om man t.ex. har en nyare mobil, så går det i många fall dessvärre inte att tvinga ner mobilen på 2 & 3G (inställningen finns helt enkelt inte).

Problemet är alltså inte att det saknas eller har blivit ”sämre” mobiltäckning utan det är ”fel sorts” täckning och just nu komplexa kombinationer mellan mobilmasterna.

Slutsatsen kan låta märklig, men faktum är att avvecklingen av 2G/3G skulle behöva gå snabbare så att mobilmasterna ”hamnar i synk” med varandra så att mobilnäten börjar stabilisera sig igen.

Mobilmaster runt om i vår kommun är under modernisering. Vi som nätägare är med i arbetet genom att leverera fiber till mobilmasterna för att på det viset hjälpa till att få till en bättre täckning i vår kommun när det gäller mobilnätet.

För att det ska vara möjligt behöver vi markägares tillstånd att få gräva fram vår fiber till mobilmasterna på deras mark. Vi är måna om att markägarna ska bli nöjda med vår ledningsplacering, grävning och återställningsarbete, så att skadan på marken blir så låg som möjligt.
Arbetet sköts i dialog och tar mycket tid i anspråk men detta arbete att förse mobilnätet med en bra fiberledning är ett av våra fokusområden för hela 2024.

Vi tackar dig som markägare för att du upplåter din mark i arbetet med att förbättra vår kommuns mobiltäckning.

Kontakt
  • Säffle fibernät - SÄKOM

    Expedition Säffle fibernät

    SÄKOM

    0533-68 11 10

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-02-01