Bild
Kontakt

Ansluta flerfamiljshus

I korta drag innebär en anslutning till Säffle fibernät med flerfamiljshus att du i anslutningspriset får ett fiberpar framdragen till din fastighet. Anslutningen sker i en så kallad anslutningssats (låda) som monteras i källaren (eller annan lämplig plats). Placeringen sker i möjligaste mån efter överenskommelse mellan fastighetsägaren och Säffle Fibernät.

Överlämningspunkt

När ett flerfamiljshus ska anslutas till Säffle Fibernät så bygger vi en sk. överlämningspunkt. Säffle Fibernät ansvarar för byggnationen av överlämningspunkten och allt schaktnings- och installationsarbete från denna och ut till resten av fibernätet. Överlämningspunkten placeras oftast i någon form av teknikrum, gemensamhetslokal eller källarutrymme. Vid överlämningspunkten installeras en kopplingspunkt varifrån samtliga hushåll, individuellt, ansluts till fastighetsnätet som fastighetsägaren förvaltar och äger.


Fastighet- och lägenhetsnät

Efter överlämingspunkten tar fastighetsägarens fastighetsnät vid. Ett fastighetsnät kan antingen byggas med fiber- eller kopparkabel. Säffle Fibernät förordar fiberkabel eftersom det är mer framtidssäkert och kräver mindre underhåll, men det är något dyrare per lägenhet att installera. När ett fastighetsnät byggs med fiberkabel avslutas varje lägenhet med en omvandlare som är nödvändig för att kunna ansluta utrustning i hushållet. Den omvandlaren tillhandahålls av Säffle Fibernät.

Ett fastighetsnät avslutas normalt i hallen i lägenheten, vill sedan fastighetsägaren att ett eller flera rum skall anslutning till fastighetsnätet och därmed få tillgång till alla tjänster i Säffle fibernät, kan ett lägenhetsnät byggas.

Lägenhetsnätet kan byggas på flera sätt men består oftast av ett skåp som placeras i hallen, därifrån dras sedan kablar och sätts upp bredbandsuttag i de rum som skall ingå i lägenhetsnätet. Alternativ till lägenhetsnät är olika typer av trådlösa förbindelser.

För byggnation av fastighets- och lägenhetsnät kan Säffle Fibernät vidareförmedla kontakter med entreprenörer och leverantörer.

Gruppanslutning av tjänster

När du som fastighetsägare till flerfamiljshus ansluter dig till Säffle fibernät finns flera valmöjligheter för tjänster. Antingen låter du som fastighetsägare varje enskilt hushåll fritt välja vilka tjänster de vill ha eller så kan du välja att gruppansluta alla lägenheter med ett tjänsteutbud. I Säffle fibernät ingår ett fritt utbud till alla som har en fiberansluting, om det kan du läsa här: Fria tjänster i nätet. Önskar du ha en gruppanslutning av tjänster med högre standard än det kostnadsfria utbudet så kontaktar ni en tjänsteleverantör ni är intresserade av. Du kan även kombinera gruppanslutning av grundutbudet och enskilt val av övrigt utbud.

Vad kostar en anslutning?

Fastighetsägare - i tätort (flerfamiljshus, affärslokaler, företagshus, industrilokaler)

Flerfamiljshus. För fastighetsägare till flerfamiljshus erbjuder vi en anslutning av aktuell fastighet med en anslutning sk. överlämningspunkt om 20 000 kr, exklusive moms. Önskar man som fastighetsägare ansluta fler fastigheter (anslutningspunkter) lämnar vi gärna offert för en sammantagen kostnad.

Affärslokaler. För anslutning av affärslokaler erbjuder vi en anslutning mot offert. Viktigt är att fastighetsägaren och affärsidkaren är överens och att fastighetsägaren godkänner installationen för att ansluting ska kunna ske.

Företagshus/industrilokaler. För fastighetsägare till företagshus eller industrilokaler erbjuder vi en anslutning av aktuell fastighet mot offert. Önskar man som fastighetsägare ansluta fler fastigheter (anslutningspunkter) lämnar vi gärna offert för en sammantagen kostnad.

Kontakta oss gärna för mer information avseende anslutningsmöjligheter, fastighetsnät, gränssnitt mellan fastighet och Säffle Fibernät.


Kontakt
  • Säffle fibernät - SÄKOM

    Expedition Säffle fibernät

    SÄKOM

    0533-68 11 10

    Forskningsvägen 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-06-22