En kvinnlig sköterska står bredvid en äldre manlig brukare på ett äldreboende
Kontakt

Vård & omsorg

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av en värdering och tillhörande förklaringar som tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal. Om man är tveksam till om man kan besöka en lokal är det bäst att kontakta den verksamhet man tänker besöka för mer information.


Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av en värdering. Läs nedan vilka kriterier som värderingen uppfyller.
Tillgänglighetsguiden finns inte i någon tryckt upplaga, utan enbart på webbplatsen. Önskar du få ett speciellt objekt utskrivet kan du kontakta funktionshinderkonsulenten.

Varje fastighet som inventerats är uppdelad i hur tillgängligheten fungerar för olika funktionsnedsättningar genom att de fått en speciell värdering:

Tillgänglig:
God tillgänglighet

Delvis tillgänglig:
Ok tillgänglighet, du kan behöva hjälp då du besöker fastigheten.

Ej tillgänglig:
Dålig tillgänglighet

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats högst 25 meter från entrén
 • Bredd minst 5 meter
 • Vid kantstensparkering, längd minst 7 meter
 • Plan markbeläggning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Se beskrivning under objekt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt:

TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Eventuell ramp lutning högst 1:12 samt nödvändiga vilplan
 • Automatisk dörröppnare, manöverknappens placering 0,8 meter från golv/mark, minst 0,7 meter från hörn/dörrkarm
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Dörrbredder minst 0,8 meter
 • Korridorsbredd i fastigheten minst 1,3 meter utan skrymmande möblering
 • Vändytor finns i fastigheten
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Eventuell receptionsdisk har höjden 0,7-0,8 meter över golv samt knäfritt under

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Automatisk dörröppnare,
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Entrédörr bredd minst 0,8 meter
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor

EJ TILLGÄNGLIG

 • Se beskrivning under objekt

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Tröskelhöjd max 0,01 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Handfatets placering 0,6 meter till bakomliggande vägg på höjden 0,8 meter
 • Tvålautomat och papper nåbara
 • Klädkrokar på olika höjder
 • Dörr försedd med draghandtag och engreppslås

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett:

 • Toalettens mått och inventarier beskrivs i text

Hiss:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Anropsknapp 0,9 meter över golv och 0,7 meter från innerhörn
 • Automatisk dörröppnare
 • Informationstavla finns i hissen
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade
 • Akustisk och visuell signal finns

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade

Alternativt

 • Stoltrapphiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar
 • Hiss mindre än 1,1 x 1,4 meter
 • Hiss finns men har hålldonsknapp (knapp måste tryckas in under hela färden)

Synnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Automatiska dörrar har markerad svepyta
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fastigheten har taktilt ledstråk till reception
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god
 • Ledarhund/assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

Hörselnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

Allergi och Astma:

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Parfymfri tvål på toaletter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur förekommer
 • Blommor förekommer
 • Heltäckningsmattor förekommer
 • Tvål på toaletten parfymerad

Orientering:

TILLGÄNGLIG

 • Tydlig skyltning finns
 • God belysning
 • Bemannad reception under öppettider

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • God belysning
 • Skyltning finns
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten

Ledarhund/Assistanshund:

TILLGÄNGLIG

 • Tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej tillåtenKontakt: 0533- 68 18 50

Besöksadress: Björkbacksgatan 2

Inventeringsdatum: 2018-06-25

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till huvudentrén är cirka 60 m
 • Bredd: 4,5 m
 • 1 st p-plats
 • Svag gatubelysning
 • Transportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Huvudentré

TILLGÄNGLIG

Mindre entré på mitten av långsidan

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Finns en mindre tröskelramp upp till entrén
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare är placerad 0,74 m från golv

Entré på kortsida mot Granvägen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskel: 0,045 m
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare är placerad 1,07 m från golv

Övrigt

 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Diskhöjd i café är 0,92 m
 • I övrigt uppfylls kraven för tillgänglig

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Toalett till höger in från huvudentrén

 • 0,89 m fritt utrymme på ena sidan om toalettstolen
 • Handfat: 0,55 m till bakomliggande vägg, och 0,91 m från golv
 • Tvål är placerad på handfatet
 • Pappershandukar 1,12 m från golv
 • Krokar på höjderna 1,42 m och 1,72 m
 • I övrigt uppfylls kraven för tillgänglig

Finns 1 st toalett ej anpassad till vänster in från huvudentrén

Hiss

Finns 3 st hissar i fastigheten

Hiss innanför huvudentrén

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Mått: 2,77x1,8 m
 • Anropsknapp 1,1 m från golv, och 0,62 m till utstickande väggparti
 • Saknas informationstavla
 • I övrigt uppfylls kraven för tillgänglig

Hiss i mitten av fastigheten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Mått: 2,35x1,27 m
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 1,05 m från golv, och 0,65 m från hörn

Hiss vid entrén på kortsidan mot Granvägen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Mått: 2,1x1,1 m

Synnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Huvudentrédörren är kontrastmarkerad
 • Finns trappor som saknar kontrastmarkering eller att kontrastmarkeringen är slitna

Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns i samlingssalen

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 18 67

Besöksadress: Hamngatan 3

Inventeringsdatum: 2018-06-25

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • 2 st markerade p-platser
 • Avfasning till 0-nivå bakom bilen
 • Bredd: 2 m
 • Längd: 5,1 m
 • P-plats utmed gata
 • Uppskattar lutning till mer än 1:50
 • Tranportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor, kan vara något ojämnt

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

DELVIS TILLGÄNGLIG

Huvudentrén

 • Det finns en ramp med lutning mindre lutning än 1:12
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 1,04 m från golv

Mindre entré på långsidan

 • Plattlagd gång plan fram till entré från varubilsparkering
 • Trappa vid entré från trottoar saknar ledstång på ena sidan
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 0,96 m från golv

Övrigt

 • Ledstång i trappan börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad innanför huvudentrén

 • Mått: 2,25x2,17 m
 • Dörrbredd: 0,87 m
 • Ingen tröskel
 • Engreppslås
 • Saknas draghandtag på dörren
 • Handfatet: 0,45 m till bakomliggande vägg, och 0,85 m från golv
 • Pappershandukar 1,25 m från golv
 • Tvål är placerat på handfatet
 • Enbart en klädkrok 1,62 m från golv
 • Väggfasta armstöd 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Anropsknapp 1,04 m över golv
 • Visuell signal

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

På grund av att kontrastmarkeringar saknas inomhus och belysningen är svag

Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns i kajutan

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter förekommer.
 • Djur kan förekomma

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

Uppgift saknas

Kontakt: 073- 377 58 54

Besöksadress: Sundsgatan 11

Inventeringsdatum: 2018-06-20

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Ledstång i trappa börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Receptionsdisk höjd 0,92 m
 • Finns hinder längs väggar i korridor

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Finns 2 st stora ej anpassade toaletter på entréplan i anslutning till café och samlingsal

Toaletten i längst in beskrivs nedan

 • Mått: längd över 2,2 m. Bredd 1,73 m.
 • Dörrbredd: 0,9 m
 • Tröskel: 0,015 m
 • Ej engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,64 m till bakomliggande vägg, 0,86 m från golv.
 • Pappershandukar 1,26 m från golv.
 • Tvål finns löst på handfatet
 • Finns krokar på höjden 1,57 m över golv
 • Väggfasta armstöd med höjden 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen.
 • Larmknapp
 • Stor avfallskorg med lock

Hiss

DELVIS TILLGÄNGLIG

Finns 2 st hissar, en i varje huskropp

 • Anropsknapp 1,08 m från golv
 • Visuell signal

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrar ej kontrastmarkerade
 • Ledstång i trappa börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan

Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att växter finns
 • Djur kan förekomma

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

Tillgänglig


Kontakt: 0533- 68 13 16

Besöksadress: Carl Ugglas gata 27, Svanskog

Inventeringsdatum: 2018-06-26

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré

 • Tröskel: 0,04 m
 • Automatisk dörröppnare med manöverknapp 0,9 m från golv
 • Markplan
 • Finns lösa hinder i passagen mellan entrédörrarna

Övrigt

 • Höjd på disk i caféterian 0,87 m
 • Finns en ramp vid en uteplats med lutning mindre än 1:12
 • Finns en ramp i korridor med lutning mindre än 1:12

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad till höger in från entrén

 • Mått: 1,65x2,33 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,62 m till bakomliggande vägg, och 0,81 m från golv
 • Tvål finns löst på handfatet
 • Pappershandukar 1,28 m från golv
 • En krok på höjden 1,35 m
 • Väggfasta armstöd med spärr på höjden 0,78 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt på båda sidor om toalettstolen
 • Ej avfallskorg med lock

Hiss

 • Fastigheten har enbart ett plan

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att kontrastmarkering utomhus saknas

Hörselnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kan förekomma ljud från tvättmaskiner
 • Hörselteknisk utrustning finns i caféterian och allrummet vid entrén

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • Växter förekommer
 • Djur kan förekomma

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

 • Skyltning saknas

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 17 00

Besöksadress: Bryngelsväg 24, Värmlands Nysäter

Inventeringsdatum: 2018-06-28

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till entrén är cirka 60 m
 • Antal p-platser: 1 st
 • Saknas marklinjer
 • Ej god gatubelysning
 • Transportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Entré

 • Tröskel: 0,04 m
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 1,14 m och 0,97 m från golv ute respektive inne.
 • Finns lösa hinder i passagen mellan entrédörrarna

Övrigt

 • Höjd på disk i caféterian 0,88 m
 • Automatisk dörröppnare till dörrar i korridoren
 • Trångt möblerat i allrum

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad innanför entrén

 • Mått: 1,67x1,68 m
 • Dörrbredd: 0,86 m
 • Tröskel: 0,01 m
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,64 m till bakomliggande vägg, och 0,85 m från golv
 • Tvålautomat 1,0 m från golv
 • Pappershandukar 1,3 m från golv
 • Enbart en krok 1,54 m från golv
 • Väggfasta armstöd 0,78 m från golv med spärr
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Saknas avfallskorg med lock
 • Larmknapp
 • Finns ett utrymme innan toaletten med handfat, denna passage har fria bredden 1,1 m
 • Finns ytterligare en stor toalett ej anpassad dom har liknande utförande som ovanstående

Hiss

Fastigheten består enbart av ett plan

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Draghandtaget på entrédörren är kontrastmarkerad
 • Entrédörren ej kontrastmarkerad

Hörselnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28