Bild
Kontakt

Tillgänglighetsguide

Under 2018 gjordes en inventering i de lokaler där det bedrivs kommunal verksamhet.

Denna inventering är inte publicerad ännu. För frågor kring tillgänglighet i kommunens lokaler kontakta kommunens funktionshinderkonsulent Emma Kristensson
0533-68 12 96 eller på emma.kristensson@saffle.se

Kontakt
  • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Funktionshinder- och anhörigkonsulent

    Socialförvaltningen

    0533-68 12 96

    Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-06-09