Bild
Kontakt

Fastighetsägare

Regeringen har presenterat en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011 - 2016. I den här strategin finns ökad fysisk tillgänglighet som ett mål.

Det handlar om att undanröja enkelt avhjälpta hinder dit allmänheten har tillträde. Ett arbete som påbörjades redan 2001, då kraven ställdes i Plan- och bygglagen. Förhoppningen är nu att Säffles publika lokaler ska få ännu bättre tillgänglighet.

En person med funktionsnedsättning är funktionshindrad först då miljön hindrar. Även allmänheten gynnas av detta arbete, till exempel personer med barnvagnar eller hjulförsedda väskor. För 10% av befolkningen är det absolut nödvändigt med tillgänglighet. För 40% är det viktigt och för 100% är det bekvämt.

Alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. För Er som har affärsverksamhet handlar det också om att kunna öka kundkretsen. Det arbete och de ekomiska konsekvenserna som läggs ner ska anses vara rimligt i förhållande till åtgärden. Det är Du som fastighetsägare som är ansvarig, men det kan också vara Du som hyr lokalen och är verksamhetsutövare.

Vad som är viktigt för oss alla är att vi ska kunna;

 • ta oss in i en lokal (parkering för personer med rörelsenedsättning, ramp in, automatisk dörröppnare, trösklar, ljussättning)
 • ta oss fram inne i en lokal (trösklar, möblering, ljussättning, anpassad toalett för personer med funktionsnedsättning)
 • ta del av information (lätt att upptäcka skyltar, ljussättning, kontrasterade dörrar, kontrastmarkerade trappor, hörselteknisk utrustning)

Samhället ska utformas så att personer med funktionsnedsättning i ökad utsträckning ges förutsättningar att leva självständigt och göra egna val.

Om du har frågor eller funderingar - ta gärna kontakt med kommunens funktionshinderkonsulent

Kontakt
 • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Socialförvaltningen

  0533-68 12 96

  Perssons gränd 4, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-10