Vy över Säffle stadshus, Kanaltorget och rondellen
Kontakt

Visselblåsarfunktion

Inom Säffle kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. EU har fastställt ett direktiv kring anonymitets- och sekretesskydd för de personer som rapporterar missförhållanden.

Riksdagen har beslutat om en lag kring skydden utifrån EU-direktivet. Visselblåsarlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av in­formation om miss­förhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Kommunledningens förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata direkt med närmaste chef eller dennes chef om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym ska det vara möjligt att påtala problem.

Säffle kommun med helägda bolag erbjuder därför en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero.

Kanalen är främst avsedd att fånga upp allvarliga avvikelser från lag, uppförandekod och liknande. Alla anmälningar kommer att behandlas, men om de bedöms ligga utanför systemets syfte kommer de inte att handläggas enligt systemets rutiner.

Hur du gör en anmälan

Upptäcker ett missförhållande – rapporterar -> Formulär på hemsida eller intranät/Besök hos intern visselblåsarfunktion -> Extern mottagningsfunktion (bedömer tips, har kontakt med rapportör, garanterar anonymitet) -> Visselblåsarfunktionen (granskar och utreder, tar kontakt med aktuell ledning, återrapporterar) -> Åtgärd vidtasFörstora bilden

Klicka på bilden för att förstora den

För att göra en anmälan går du in på en extern webbplats (se nedan) och fyller i ett formulär med relevant information. Ärenden kommer att hanteras av en särskilt utsedd visselblåsarfunktion, alternativt av extern utredare.

Kommundirektör Ingemar Rosén har utsett kanslichef Katarina Lundin, ekonomichef Mattias Anglemark och HR-chef Pamela Dahlin att utgöra visselblåsarfunktionen.

Säffle kommuns riktlinje för visselblåsardirektivet
Frågor och svar på SKR:s webbplats

Formulär för anmälan

OBS! För att garantera din anonymitet rekommenderar vi dig att:

 • använda en dator utanför Säffle kommuns nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar
 • kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare; https://lantero.report/safflekommun

 

Till rapporteringssidan

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är, något förenklat

 • arbetstagare
 • volontärer
 • praktikanter
 • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare
 • personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, om verksamhetsutövaren är ett företag
 • aktieägare som är verksamma i bolaget, om verksamhetsutövaren är ett aktiebolag.

Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan rapportera.

De som slutat vara verksamma hos verksamhetsutövaren kan rapportera om sådant som de fick information om det de rapporterar om under sin tid som verksamma.

Källa: SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt privata arbetsgivare med fler än 249 anställda ska ha kanaler för anmälan på plats från och med den 17 juli 2022. Från och med den 17 december 2023 gäller även kravet för privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Ett antal myndigheter som utsetts som behöriga ska också inrätta externa visselblåsarsystem.
 • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
 • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
 • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.
 • Arbetsgivare och fackförbund ska kunna ingå kollektivavtal om den interna visselblåsarfunktionen där de kan anpassa rutinerna till de egna förhållandena på arbetsplatsen.

Källa: Arbetsmiljöverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
 • Katarina Lundin

  Kanslichef/kommunjurist

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 09

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Pamela Dahlin

  Personalkonsult

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 26

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Mattias Anglemark

  Ekonomichef

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 77

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-07-28