Bild
Kontakt

Fritid

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av en värdering och tillhörande förklaringar som tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal. Om man är tveksam till om man kan besöka en lokal är det bäst att kontakta den verksamhet man tänker besöka för mer information.

Observera att tillgänglighetsguiden är under uppbyggnad och den är därför inte fullständig.

Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av en värdering. Läs nedan vilka kriterier som värderingen uppfyller.
Tillgänglighetsguiden finns inte i någon tryckt upplaga, utan enbart på webbplatsen. Önskar du få ett speciellt objekt utskrivet kan du kontakta funktionshinderkonsulenten.

Varje fastighet som inventerats är uppdelad i hur tillgängligheten fungerar för olika funktionsnedsättningar genom att de fått en speciell värdering:

Tillgänglig:
God tillgänglighet

Delvis tillgänglig:
Ok tillgänglighet, du kan behöva hjälp då du besöker fastigheten.

Ej tillgänglig:
Dålig tillgänglighet

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats högst 25 meter från entrén
 • Bredd minst 5 meter
 • Vid kantstensparkering, längd minst 7 meter
 • Plan markbeläggning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Se beskrivning under objekt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt:

TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Eventuell ramp lutning högst 1:12 samt nödvändiga vilplan
 • Automatisk dörröppnare, manöverknappens placering 0,8 meter från golv/mark, minst 0,7 meter från hörn/dörrkarm
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Dörrbredder minst 0,8 meter
 • Korridorsbredd i fastigheten minst 1,3 meter utan skrymmande möblering
 • Vändytor finns i fastigheten
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Eventuell receptionsdisk har höjden 0,7-0,8 meter över golv samt knäfritt under

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Automatisk dörröppnare,
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Entrédörr bredd minst 0,8 meter
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor

EJ TILLGÄNGLIG

 • Se beskrivning under objekt

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Tröskelhöjd max 0,01 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Handfatets placering 0,6 meter till bakomliggande vägg på höjden 0,8 meter
 • Tvålautomat och papper nåbara
 • Klädkrokar på olika höjder
 • Dörr försedd med draghandtag och engreppslås

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett:

 • Toalettens mått och inventarier beskrivs i text

Hiss:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Anropsknapp 0,9 meter över golv och 0,7 meter från innerhörn
 • Automatisk dörröppnare
 • Informationstavla finns i hissen
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade
 • Akustisk och visuell signal finns

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade

Alternativt

 • Stoltrapphiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar
 • Hiss mindre än 1,1 x 1,4 meter
 • Hiss finns men har hålldonsknapp (knapp måste tryckas in under hela färden)

Synnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Automatiska dörrar har markerad svepyta
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fastigheten har taktilt ledstråk till reception
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god
 • Ledarhund/assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

Hörselnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

Allergi och Astma:

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Parfymfri tvål på toaletter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur förekommer
 • Blommor förekommer
 • Heltäckningsmattor förekommer
 • Tvål på toaletten parfymerad

Orientering:

TILLGÄNGLIG

 • Tydlig skyltning finns
 • God belysning
 • Bemannad reception under öppettider

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • God belysning
 • Skyltning finns
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten

Ledarhund/Assistanshund:

TILLGÄNGLIG

 • Tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej tillåten

Kontakt: 0533-68 17 50

Besöksadress: Metallgatan 5

Inventeringsdatum: 2018-07-03

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Entré till kontor och café

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej marknivå, det finns en trappa
 • Finns ledstång på båda sidor
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Dörrbredd: 0,79 m
 • Tröskel: 0,05 m

Entré till stall/kontor/café via ramp

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns en ramp till en separat ingång
 • Lutning på rampen är mindre än 1:12
 • Dörren går enbart att öppna inifrån
 • Ej automatisk dörröppnare
 • Tröskel: 0,03 m

Ridhus läktare

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskel: 0,07 m
 • Finns enbart trappa upp till läktare
 • Finns ledstång på båda sidor i trappan in från entrén
 • Enbart ledstång på ena sidan om trappan på läktaren
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Finns hög tröskel på trappsteg högst upp 0,02 m, är kontrastmarkerad (Se bifogad bild 25, 26)

Stora stallingången

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskelhöjd: 0,06 m

Ingång till källare utifrån

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns grusad ramp som lutar ner mot källare med stark lutning
 • Lutning troligtvis kraftigare än 1:12
 • Tröskel: 0,06 m
 • I källaren finns torkrum, förråd, omklädningsrum

Sadelkammare

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tung dörr utan automatisk dörröppnare
 • Trångt möblerat

Foderkammare

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörr från utsidan, tröskel: 0,17 m
 • Dörr från stall, tröskel: 0,04 m
 • Finns en trappa upp till vind där det lagras foder

Sammanträdesrum, finns vid café/kontoren

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 0,78 m

Domarbod

EJ TILLGÄNGLIG

 • Marknivå
 • Dörrbredd: 0,71 m
 • Tröskel: 0,31 m

Redskapsbod

EJ TILLGÄNGLIG

 • Marknivå
 • Dörrbredd: 1,5 m om två dörrar öppnas
 • Tröskel: 0,1 m

Café

 • Diskhöjd: 0,89 m

Övrigt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns en utgång på baksidan mot Metallgatan med fallrisk, det saknas ett staket
 • Finns trappa ner till källare i fastigheten där det enbart finns ledstång på ena sidan som i sin tur är trasig

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad vi kontor

 • Mått: 1,8x1,7 m
 • Dörrbredd: 0,89 m
 • Tröskel: 0,02 m
 • Saknas engreppslås
 • Saknas draghandtag
 • Handfat: 0,43 m till bakomliggande vägg, och 0,86 m från golv
 • Tvål finns löst placerat på handfatet
 • Pappershandukar 1,4 m från golv
 • Finns klädkrokar på höjderna 1,53 m och 1,27 m
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstolen
 • Avfallskorg med lock

Finns även en mindre ej anpassad toalett i anslutning till kontoren

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Kan förekomma störande ljud från hästarna

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att djur förekommer
 • På grund av att växter förekommer

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533- 68 18 28

Besöksadress: Tegnérgatan 20

Inventeringsdatum: 2020-06-29

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

 • 5 st parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning.

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Reception/Cafeteria

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Ledstråk går fram till receptionen.
 • Receptionsdisk fast, endast 1 höjd, 0,9 m, ej knäfritt.
 • Flyttbar kortterminal.
 • Skoavtagningsbänk, 0,45 m, inga armstöd.
 • Runda bord med ben mitt under i cafédelen, stolarna har korta armstöd.

Omklädningsrum dam respektive herr

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • 6 duschplatser + 2 små hytter (dörr 0,66m). 2 väggfasta fällbara duschpallar med sitthöjd 0,47 m samt stödhandtag på vägg.
 • Bastu har ej dörröppnare, svag kontrastmarkering på dörr. Sitthöjd 0,44 m på nedersta bänken. Trångt mellan sittbänk och aggregat.
 • Omklädningsskåp i 2 höjder (hela och delade), bänk 0,42 m i sitthöjd.
 • Krokar 1,6 m över golv.

Flex dam respektive herr

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • 1 duschplats med väggfast fällbar stol sitthöjd 0,47 m samt stödhandtag på vägg.

Flex Multi

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hytt 1 och 2,duchplats samt sittbänk 0,49 m.
 • Hytt 3 Delvis tillgängligdmann taklyft bygel 0,47 m, egen lyftsele tas med. Duschvagn finns.
 • Helskåp finns, krokar sitter högt
 • Hårtork väggfast med lägsta höjd 1,6 m.
 • RWC med duschplats uppfyller kraven för tillgängligt.

Stora bassängen

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Krokar på vägg 1,6 m
 • Handduksboxar lägsta 1,0 m.
 • Liten rännil i golvet för avrinning av vatten till avlopp.
 • Halksäkert golv.
 • Utstickande hörn är markerade.
 • Trappa ner i bassäng ledstång delvis båda sidor.
 • Bassänglyft 1,00 x 1,06 m, hjälp kan behövas.
 • Bassängdjup är 1,20, 1,35, 1,80 och 3,80 m.

Läktare och sittplats/bänk

EJ TILLGÄNGLIG

 • Sitthöjd 0,34 cm på sittplats/bänk, ej armstöd.
 • Nedersta läktarraden sitthöjd 35 cm, ej ryggstöd eller armstöd.
 • Trappa läktaren kontrastmarkerad. Inga ledstänger, armstöd eller ryggstöd.
 • Ej möjligt att vara sittande i rullstol direkt bredvid/integrerat i läktaren.

Barnbassäng

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Barnbassängen är uppdelad i två avdelningar, ena delen har strandlinje, den andra finns det transportabel lyft till.

Relax

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Dörr till relax 0,80 m.
 • Transportabel lyft används till varmbadet.
 • RWC inklusive duschplats.
 • Uppleveledusch 1,02 x 0,91 m, manöverknappar på 1,08 och 1,17 m höjd, ej kontrastmarkerade.
 • Bastu svagt kontrastmarkerad dörr, ej automatisk, sitthöjden är 0,46 cm, svängmöjlighet finns.
 • Relaxen kan upplevas som något mörk.

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Handfatets placering höjd 0,79 m samt 0,53 till bakomliggande vägg.

 • I fastigheten finns 6 icke könsneutrala RWC och 3 könsneutrala RWC
 • Vissa RWC är större än 2,2 x 2,2 meter.

Hiss till entresolplan

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Anropsknapp 1,05 m över golv sittandes i hörn.
 • Ingen akustisk signal.
 • Saknas informationstavla, däremot information vid knapparna.

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Entrédörr ej kontrastmarkerad.
 • Stora glaspartier ej kontrastmarkerade.
 • Svepyta ej markerad på automatiska dörrar.
 • Vissa lösa hinder finns i fastigheten.
 • I övrigt uppfylls kraven för tillgängligt.

Hörselnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Teleslinga finns på läktare och entresolplan.
 • Stimmig ljudmiljö kan förekomma i allmänna utrymmen.

Allergi och Astma

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Parfymerade produkter kan förekomma då allmänhet vistas i lokalerna, främst omklädningsrum.

Orientering

TILLGÄNGLIG

 • Taktil karta finns över fastigheten.

Ledarhund/assistanshund

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ledar-/service-/assistanshund tillåts ej i lokalerna, det är på grund av detta tillåtet att ta med sig en ledsagare kostnadsfritt.

Kontakt: 0533- 68 17 50

Besöksadress: Stjärngatan 1

Inventeringsdatum: 2018-07-11


Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Antal: 1 st

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentrén

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknas automatisk dörröppnare

Läktaren

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns ramp, lutning kraftigare än 1:12
 • Tröskel på ramp: 0,03 m
 • Tröskel i mittgång till läktaren: 0,19 m
 • Finns trappor på läktaren, saknas ledstång på ena sidan om trappan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan

Sammanträdesrum

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns enbart en trappa upp till sammanträdesrummet
 • Dörrbredd: 0,76 m

Caféterian

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tung dörr
 • Saknar automatisk dörröppnare
 • Knäfritt under cafédisk med höjden 0,93 m

Övrigt

 • Receptionsdisk i entré har höjden 0,9 m, ej knäfritt

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad, placerad i korridoren innanför huvudentrén

 • Mått: 1,78x1,75 m
 • Dörrbredd: 0,8 m
 • Tung dörr som saknar automatisk dörröppnare
 • Engreppslås
 • Saknas draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,46 m till bakomliggande vägg, och 0,87 m från golv
 • Tvålautomat: 1,2 m från golv
 • Saknas pappershandukar
 • Saknas klädkrokar
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,8 m från golv
 • Ej toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Saknas avfallskorg med lock
 • Larmknapp

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrar ej kontrastmarkerade
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan

Hörselnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

 • På grund av att djur kan förekomma

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt
 • Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Funktionshinder- och anhörigkonsulent

  Socialförvaltningen

  0533-68 12 96

  Perssons gränd 4, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-04-12