Flygbild över centrala Säffle och Byälven
Kontakt

Övrigt

Tillgängligheten på besöksmålen redovisas med hjälp av en värdering och tillhörande förklaringar som tillsammans beskriver tillgängligheten i respektive lokal. Om man är tveksam till om man kan besöka en lokal är det bäst att kontakta den verksamhet man tänker besöka för mer information.


Tillgängligheten visas i guiden med hjälp av en värdering. Läs nedan vilka kriterier som värderingen uppfyller.
Tillgänglighetsguiden finns inte i någon tryckt upplaga, utan enbart på webbplatsen. Önskar du få ett speciellt objekt utskrivet kan du kontakta funktionshinderkonsulenten.

Varje fastighet som inventerats är uppdelad i hur tillgängligheten fungerar för olika funktionsnedsättningar genom att de fått en speciell värdering:

Tillgänglig:
God tillgänglighet

Delvis tillgänglig:
Ok tillgänglighet, du kan behöva hjälp då du besöker fastigheten.

Ej tillgänglig:
Dålig tillgänglighet

Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats högst 25 meter från entrén
 • Bredd minst 5 meter
 • Vid kantstensparkering, längd minst 7 meter
 • Plan markbeläggning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Skyltad reserverad plats finns
 • Se beskrivning under objekt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Parkeringsplats för person med rörelsenedsättning saknas.

Rörelsenedsättning ta sig in i lokalen och runt:

TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Eventuell ramp lutning högst 1:12 samt nödvändiga vilplan
 • Automatisk dörröppnare, manöverknappens placering 0,8 meter från golv/mark, minst 0,7 meter från hörn/dörrkarm
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Dörrbredder minst 0,8 meter
 • Korridorsbredd i fastigheten minst 1,3 meter utan skrymmande möblering
 • Vändytor finns i fastigheten
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Eventuell receptionsdisk har höjden 0,7-0,8 meter över golv samt knäfritt under

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Entré belägen i markplan alternativt ramp
 • Automatisk dörröppnare,
 • Tröskelhöjd max 0,02 meter
 • Entrédörr bredd minst 0,8 meter
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor

EJ TILLGÄNGLIG

 • Se beskrivning under objekt

Toalett anpassad för person med rörelsenedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Tröskelhöjd max 0,01 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • Toalettpappershållare på armstöd
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Handfatets placering 0,6 meter till bakomliggande vägg på höjden 0,8 meter
 • Tvålautomat och papper nåbara
 • Klädkrokar på olika höjder
 • Dörr försedd med draghandtag och engreppslås

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 2,2 x 2,2 meter
 • Dörrbredd minst 0,8 meter
 • Väggfasta armstöd 0,8 meter över golv med spärr
 • 0,9 meter fritt utrymme på var sida om toalettstol

EJ TILLGÄNGLIG

 • Anpassad toalett saknas, se under ”Kundtoalett”

Kundtoalett:

 • Toalettens mått och inventarier beskrivs i text

Hiss:

TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Anropsknapp 0,9 meter över golv och 0,7 meter från innerhörn
 • Automatisk dörröppnare
 • Informationstavla finns i hissen
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade
 • Akustisk och visuell signal finns

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Minsta mått 1,1 X 1,4 meter
 • Automatisk dörröppnare
 • Manöverknappar i hissen kontrastmarkerade

Alternativt

 • Stoltrapphiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hiss finns ej i fastighet med flera våningar
 • Hiss mindre än 1,1 x 1,4 meter
 • Hiss finns men har hålldonsknapp (knapp måste tryckas in under hela färden)

Synnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Automatiska dörrar har markerad svepyta
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor som börjar/slutar 0,30 meter före/efter trappan
 • Fastigheten har taktilt ledstråk till reception
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god
 • Ledarhund/assistanshund tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Kontrastmarkerad entrédörr
 • Eventuell trappa försedd med kontrastmarkering första och sista trappsteget
 • Eventuell trappa försedd med ledstång på båda sidor
 • Eventuella stora glaspartier är kontrastmarkerade
 • Belysning är god

EJ TILLGÄNGLIG

 • Avsaknad av kontrastmarkering i hela fastigheten

Hörselnedsättning:

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

EJ TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning saknas
 • Ljudmiljön beskrivs
 • Bakgrundsljud beskrivs

Allergi och Astma:

TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt
 • Fritt från heltäckningsmattor
 • Parfymfri tvål på toaletter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Djurfritt, endast ledar-/service-/assistanshund tillåts
 • Blomfritt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Djur förekommer
 • Blommor förekommer
 • Heltäckningsmattor förekommer
 • Tvål på toaletten parfymerad

Orientering:

TILLGÄNGLIG

 • Tydlig skyltning finns
 • God belysning
 • Bemannad reception under öppettider

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • God belysning
 • Skyltning finns
 • Personal finns i fastigheten under öppettider

EJ TILLGÄNGLIG

 • Svårt att orientera sig utan hjälp i fastigheten

Ledarhund/Assistanshund:

TILLGÄNGLIG

 • Tillåten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hanteras i varje enskilt fall i samråd med verksamheten, har du ledarhund/assistanshund skall kontakt tas med verksamheten innan besök.

EJ TILLGÄNGLIG

 • Ej tillåten

 

 

Kontakt: 0533- 68 17 00

Besöksadress: Forskningsvägen 1

Inventeringsdatum: 2018-06-29 och 2018-07-02

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Avstånd från p-plats till lilla entrén cirka 20 m
 • Antal p-platser: 2 st
 • Bredd: 3,1 m
 • Ej god gatubelysning
 • Tranportsträckans beskaffenhet är asfalt och plattor

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

Huvudentrén

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns trappa
 • Saknas automatisk dörröppnare
 • Saknas ledstång på ena sidan av trappan
 • Saknas ramp

Lilla entrén

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Automatisk dörröppnare med manöverknapp 1,0 m från golv

Näringslivsenheten entré

EJ TILLGÄNGLIG

 • Automatisk dörröppnare, funktion osäker

Arbetsmarknadsenheten entré

DELVIS TILLGÄNGLIG

Arbetsmarknadsenheten övrigt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd sammanträdesrum: 0,76 m

Lärcenter entré

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 1,08 m från golv

Lärcenter övrigt

EJ TILLGÄNGLIG

 • Vändutrymme

Café Nova

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 0,78 m (kan öppna två dörrar vilket gör bredden 1,58 m)
 • Diskhöjd: 0,85 m

Futurum

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Saknas automatisk dörröppnare

Övrigt Forskningen

EJ TILLGÄNGLIG

 • Receptionsdisk med höjden 1,14 m finns innanför huvudentrén
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappor
 • Det finns ledstång på båda sidor i trappor
 • Finns fåtal heltäckningsmattor i fastigheten

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

Toalett vid Lärcenter

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Behövs nyckel för att komma in på toalett
 • Saknas engreppslås
 • Draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,42 m till bakomliggande vägg, och 0,83 m från golv
 • En krok på höjden 1,7 m
 • Mindre avfallskorg med lock, placerad bredvid toalettstolen
 • Larmknapp

Toalett vid Arbetsmarknadenheten

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Liknande utförande som toaletten vid lärcenter

Toalett vid Näringslivsenheten

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

 • Mått: 1,67x1,67 m
 • Dörrbredd: 0,76 m
 • Tröskel: 0,005 m
 • Saknas engreppslås
 • Saknas draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,44 m till bakomliggande vägg, och 0,83 m från golv
 • Tvål är placerad löst på handfatet
 • Pappershandukar: 1,2 m från golv
 • Finns en krok på höjden 1,6 m
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,8 m från golv
 • Toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Finns mindre avfallskorg med lock

Finns även flera dam- och herrtoaletter i fastigheten

Hiss

Lärcenter

EJ TILLGÄNGLIG

 • Mått: 1,14x1,34 m
 • Anropsknapp 0,92 m från golv, och 0,18 m från innerhörn
 • Saknas informationstavla

Hiss placerad vid lilla entrén

EJ TILLGÄNGLIG

 • Mått: 1,38x1,44

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Finns stora glaspartier i väntrum vid huvudentrén som saknar kontrastmarkering
 • Trappan vid Näringslivsenheten saknar kontrastmarkering
 • Saknas god kontrast på trappor inomhus

Hörselnedsättning

DELVIS TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns i futurum

Allergi och Astma

EJ TILLGÄNGLIG

Orientering

DELVIS TILLGÄNGLIG

Ledarhund/Assistanshund

TILLGÄNGLIG

Kontakt: 0533-68 17 00

Besöksadress: Kanalvillan 3

Inventeringsdatum: 2018-07-12

Parkeringsplats för personer med rörelsenedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Antal p-platser: 2 st

Person med rörelsenedsättning kan ta sig in och runt i lokalen

EJ TILLGÄNGLIG

Huvudentrén

EJ TILLGÄNGLIG

 • Det finns ramp och trappa
 • Rampen lutning är kraftigare än 1:12.
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Tröskel: 0,03 m
 • Manöverknapp till automatisk dörröppnare 1,0 m och 1,2 m från golv inomhus respektive utomhus
 • Dock finns en liknande dörr på insidan av entré som ej har automatisk dörröppnare

Sammanträdesrum plan 1

EJ TILLGÄNGLIG

 • Dörrbredd: 1,32 m (2-dörrar) eller 0,66 m (1-dörr)
 • Tröskel: 0,05 m
 • Finns kapphylla innan sammanträdesrum med höjden 1,62 m från golv

Sammanträdesrum plan 2

EJ TILLGÄNGLIG

 • Tröskel: 0,03 m
 • Finns enbart trappa upp till plan 2
 • Finns kapphylla innan sammaträdesrum med höjden 1,7 m från golv

Övrigt

 • Saknas ledstång på ena sidan i trappan
 • Ledstång börjar/slutar ej 0,3 m före/efter trappan
 • Finns mindre trappa till scen i sammanträdesrum på plan 2, finns ett trappsteg med ledstång på ena sidan

Toalett anpassa för personer med rörelsenedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

Kundtoalett

Stor toalett ej anpassad på plan 1 vid huvudentrén

 • Mått: 2,7x1,83 m
 • Dörrbredd: 0,8 m
 • Tröskel: 0,01 m
 • Saknas engreppslås
 • Saknas draghandtag på dörren
 • Handfat: 0,44 m till bakomliggande vägg, och 0,82 m från golv
 • Tvålautomat: 1,1 m från golv
 • Pappershandukar: 1,07 m från golv
 • Finns krokar på höjden 0,9 m från golv
 • Väggfasta armstöd med spärr 0,79 m från golv
 • Ej toalettpappershållare placerad på armstöd
 • Ej 0,9 m fritt utrymme på var sida om toalettstol
 • Saknas avfallskorg med lock
 • Larmknapp

Finns mindre dam- och herrtoaletter på plan 2

Hiss

EJ TILLGÄNGLIG

 • Saknas hiss i fastighet med flera våningar

Synnedsättning

EJ TILLGÄNGLIG

 • Sista trappsteget ej kontrastmarkerat i trappa
 • Enbart ledstång på ena sidan i trappa
 • Dämpad belysning i trapphus

Hörselnedsättning

TILLGÄNGLIG

 • Hörselteknisk utrustning finns i sammanträdesrum på plan 1 och plan 2

Allergi och Astma

DELVIS TILLGÄNGLIG

Orientering

EJ TILLGÄNGLIG

Ledarhund/assistanshund

Uppgift saknas

Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28