Skrivbord med dator, papper, kaffekopp, glasögon och penna
Kontakt

Funktionshinderkonsulent

Funktionshinderkonsulenten är kommunens resurs i funktionshinderfrågor.

Funktionshinderkonsulentens arbete är bland annat att:

  • bevaka och driva funktionshinderfrågor i kommunen
  • sprida kunskap om funktionshinder
  • samverka med funktionshinderorganisationer
  • utrednings- och utvecklingsarbete i frågor som berör personer med funktionshinder
  • lämna synpunkter på åtgärder när det gäller tillgänglighetsapekter vid planering av byggnader, verksamheter och utemiljö.
  • sekreterare i funktionsrättsrådet
Kontakt
Senast uppdaterad • 2023-07-28