Person som skriver på ett dokument
Kontakt

Medborgarförslag

Är du folkbokförd i Säffle kommun och har en idé om hur Säffle kommun kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag. Läs mer om vad ett medborgarförslag är, vilka som kan lämna et

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag är ett förslag om att förändra eller förbättra något inom kommunens verksamhet eller ansvarsområde.

 • Förslaget ska vara konkret
 • Förslaget får inte innehålla flera ämnen i samma förslag
 • Ska vara skrivet och undertecknat av dig som lämnar förslaget
 • Förslaget ska lämnas senast fyra dagar innan kommunfullmäktiges sammanträde (annars kommer förslaget tas upp vid nästkommande kommunfullmäktige)

Vem får lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Säffle kommun kan lämna medborgarförslag. Det betyder att alla, även barn, ungdomar och personer som inte har kommunal rösträtt får lämna ett förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna ett medborgarförslag.

Alla inkomna förslag är allmänna och offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst får läsa dem.

Vilka förslag behandlas inte?

 • Förslag som gäller felanmälan, exempelvis rör löpande underhåll som snöröjning, belysning och renhållning.
 • Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person, exempelvis beslut om bygglov eller bistånd.
 • Förslag som rör en fråga utanför kommunens verksamhetsområden, exempelvis kollektivtrafik, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
 • Förslag som är rasistiska eller odemokratiska, eller strider mot annan lag eller författning.

Vad händer med mitt medborgarförslag?

 1. Du får en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post från kommunen på att ditt medborgarförslag tagits emot.
 2. Vid nästkommande sammanträde överlämnar kommunfullmäktige förslaget till kommunstyrelsen eller den nämnd som ansvarar för frågan.
 3. Ansvarig nämnd utreder därefter förslaget och fattar beslut. Beroende på vad förslaget handlar om kan utredningen ta flera månader. Enligt kommunallagen ska beslut tas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes
 4. Du får ett brev eller e-post av den nämnd som ansvarar för frågan när ditt medborgarförslag behandlas på dagordningen
Lämna ett medborgarförslag genom att klicka här
Kontakt
 • Linnéa Lyckerius

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-10-10