Bild
Kontakt

För dig som är förtroendevald

Här finns all information samlad som berör dig som är förtroendeval i Säffle kommun. Både nya förtoendevalda och de som har lång erfarenhet kan hitta bra information på sidan som kan underlätta ditt arbete som förtroendevald.

Ny som förtroendevald

Som ny förtroendevald i Säffle kommun behöver du lämna dina personuppgifter till oss på kommunstyrelsens kansli. Dessa behöver vi bland annat för att du ska få tillgång till möteshandlingar via vår plattform LexMeeting men också för att kunna skicka ut kallelser etc. Personuppgifterna lämnas till gruppledaren för ditt parti som sedan lämnar dessa vidare till oss.

 • Vi behöver: namn, personnummer, adress, mejladress och telefonnummer.

Arvodesbestämmelser

Kommunfullmäktige beslutade 2018 om arvoden till förtroendevalda i Säffle kommun. Det är bra att ha koll på vilka bestämmelser som finns i kommunen och vilka uppgifter som behöver lämnas in för att ha rätt till ersättning. Vill man ändra de beslutade arvodesbestämmelserna kan man prata med arvodesgruppen.

Öppna arvodesbestämmelser

Blanketter

 • Samtliga blanketter som rör ditt uppdrag som förtroendevald finns samlade i vår E-tjänst.

Här hittar du blanketter som anmälan om förlorad arbetsinkomst, tjänstgöring vid enstaka uppdrag och anmälan om KM-ersättning.

Handbok för förtroendevalda

Denna handbok är till för dig som förtroendevald som behöver en översiktlig introduktion om kommunen och hjälp med att reda ut olika begrepp som förekommer när man sitter i ett beslutande organ. Handboken ska ses som en övergripande guide, man ska dock ha i åtanke att den inte inkluderar alla situationer som man skulle kunna stöta på.

Öppna handbok för förtroendevalda

Avsägelse - om du inte vill vara med längre

Den som vill lämna sitt uppdrag ska begära detta skriftligt hos kommunfullmäktige. Om uppdraget har getts av en nämnd eller styrelse ska avsägelsen lämnas dit. Man behöver inte ange skäl till varför man vill sluta. Har man flera uppdrag behöver man specificera vilka eller vilket uppdrag man inte längre vill ha.

Snabblänkar

Kontakt
 • Linnéa Lyckerius

  Kommunsekreterare

  Kommunledningskontoret

  0533-68 15 06

  Kanaltorget 1, Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-02-10