Två händer som håller i en penna under ett möte
Kontakt

Valnämnden

Valnämnden ansvarar på lokal nivå för val till riksdagen, val till landstings- och kommunfullmäktige samt för val till Europaparlamentet.

Valnämnden ansvarar även för kommunala folkomröstningar samt på lokal nivå för landsomfattande folkomröstningar.

Valnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Ledamöter

Ersättare

Henrik Olsson (C) ordförande

Marianne Olsson (C)

Jonas Larsson (M) 1:a vice ordförande

Michael Sahlin (M)

Eivor Karlsson (S) 2:a vice ordförande

Malin Wallerius (KD)

Magnus Larsson (MP)

Gunnel Clettborn (S)

Robin Zachrisson (SD)

Jimmy Jonasson (SD)

Kontakt
  • Säffle kommun

    Säffle kommun

    Kommunledningskontoret

    0533-68 10 00

    Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-06-17