Bild
Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden finns följande:

 • förskola och fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • vuxenutbildning
 • särskola
 • särvux
 • kostenheten
 • arbetsmarknadsenheten

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie

Ersättare

Thomas Jarlhamre (M) ordförande

Linda-Marie Sjögren (C)

Putte Grötting (C) 1:a vice ordförande

Sara Lövhall (C)

Johan Olsson (S) 2:e vice ordförande

Thomas Bennetoft (M)

Lars Andersson (C)

Malin Kjärsgård (SiV)

Bengt Enneby (C)

Magnus Jansson (L)

Lars Pettersson (C)

Beatrice Nyman (KD)

Joakin Roth (M)

Carina Nilsson (S)

Per Johansson (SiV)

Matilde Konglevoll (V)

Inga-Lill Eriksson (S)

Stefan Byqvist (SD)

Nina Johansson (SD)


Jimmy Jonasson (SD)


Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-12-22