Bild
Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden finns följande:

 • förskoleverksamhet
 • skolbarnsomsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • allt vuxet lärande
 • särskola
 • särvux
 • musikskola
 • förskola
 • skola för asylsökande barn
 • samt skolmåltidsverksamheten för grund- och gymnasieskolan.

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare

Personuppgiftsbehandlingar

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig och hanterar en rad olika personuppgifter i sina olika verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden arbetar efter Säffle kommuns övergripande principer och eftersträvar öppenhet och transperens. Nedan följer översiktlig information om vilka personuppgifter som hanteras i de olika verksamheterna:

 • Personuppgifter rörande förtroendevalda och deras arbete med att ta politiska beslut.
 • Personuppgifter som förekommer inom fakturering och betalningar.
 • Personuppgifter som rör personal- och elevadministration.

För mer information om vilka personuppgifter Barn- och utbildningsnämnden hanterar så kontakta dataskyddsombud Lena Fjällman-Johnsson.

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 53

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-27