Bild
Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden finns följande:

 • förskola och fritidshem
 • förskoleklass
 • grundskola
 • gymnasieskola
 • vuxenutbildning
 • särskola
 • särvux
 • kostenheten
 • arbetsmarknadsenheten

Barn- och utbildningsnämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare

Ledamöter i barn- och utbildningsnämnden

Ordinarie

Ersättare

Thomas Jarlhamre (M) ordförande

Claudia Oscarsson(C)

Putte Grötting (C) 1:a vice ordförande

Fredrik Petersson (C)

Johan Olsson (S) 2:e vice ordförande

Linda Lust (M)

Lars Andersson (C)

Beatrice Nyman (KD)

Linda-Marie Sjögren (C)

Jessica Johnsson (L)

Hans Petersson (C)

Magnus Larsson (MP)

Anna Mossberg (M)

Ali Ali (S)

Inga-Lill Eriksson (S)

Faridah Ahmadi (S)

Carina Nilsson (S)

Nikolai Konglevoll (V)

Jimmy Jonasson (SD)

Nina Johansson (SD)

Mikael Jansson (SD)

Elin Edfeltt Laage (SiV)

Kontakt
 • Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-01-03