Vy över sammanträdesrummet Trätäljasalen i Säffle stadshus
Kontakt

Funktionsrättsråd

Funktionsrättsrådet (tidigare funktionshinderrådet) i Säffle kommun är ett organ för samverkan, samråd och informa­tion i övergripande frågor av särskilt intresse för invånare med funktions­nedsättning. Rådet består av representanter från kommunstyrelsen och de kommunala nämnderna, samt representanter från samverkansorganisationen Funktionsrätt Säffle.

Rådet har minst fem sammanträden om året, varav ett be­handlar den kommunala budgeten.

Du kan kontakta kommunens funktionshinderkonsulent på 0533-68 12 96 om du vill ta del av protokoll som skrivits innan 2019.

Kontakt
 • Säffle kommun

  Säffle kommun

  Kommunledningskontoret

  0533-68 10 00

  Kanaltorget , Säffle

 • Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsen

  Kanslienheten

  0533-68 10 00

  Kanaltorget 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-06-17