Bild

Text

Kontakt

Tingvallaskolan

Tingvallaskolan är Säffles största skola för F-6 elever. Idag går det cirka 410 elever i skolan och cirka 210 elever på våra fyra olika fritidshem.

Vår ambition är att erbjuda en skola som präglas av trygghet och goda lärmiljöer. Vi strävar ständigt för att utveckla vår verksamhet och skapa en trivsam skola.

Frånvaroanmälan för elev ska göras varje dag av vårdnadshavare till skola. Frånvaroanmälan ska alltid göras vid sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök, om eleven har försovit sig, missat sin buss eller om eleven går hem från skolan tidigare vid sjukdom.

Frånvaroanmälan via automatisk telefonsvarare

Du frånvaroanmäler ditt barn genom att ringa telefonnummer 0515-777 124 och uppge ditt barns personnummer.

För att frånvaro ska registreras för den dag du ringer behöver anmälan göras innan 12.00. För att göra frånvaroanmälan för nästkommande dag ringer du istället efter 12.00.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Aktuellt schema

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar.


Ledighetsansökan grundskola

På Tingvallaskolan finns det fyra stycken fritidsavdelningar - Ormbunken, Äppelmasken, Skogsmusen och Moroten. Du hittar mer information om regler och avgifter för fritidshem på sidan Fritidshem.

Kontaktuppgifter fritidshem

Ormbunken
0533- 68 17 98
ormbunkenfrh@saffle.se

Äppelmasken
0533- 68 18 06
appelmaskenfrh@saffle.se

Skogsmusen
0533- 68 18 18
skogsmusenfrh@saffle.se

Moroten
0533- 68 18 12
morotenfrh@saffle.se

Tyra

I våra fritidsverksamheter används appen Tyra för att hantera kommunikation, frånvaroanmälan och schemahantering på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på fritids.
I Tyra får fritidspersonalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller läs broschyren Information om Tyra.

Skolsköterska
Elisabeth Halvardsson
0533- 68 18 04
elisabeth.halvardsson@saffle.se

Kurator
Camilla Sairio
0533- 68 18 01
camilla.sairio@saffle.se

Specialpedagog
Ulrika Gävert
0533- 68 36 18
ulrika.gavert@saffle.se

Kontakt
 • Kristina Ingves

  Rektor Tingvallaskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 18 07

  Tingvallagatan 17, Säffle

 • Stina Withfeldt

  Biträdande rektor Tingvallaskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 18 29

  Tingvallagatan 17, Säffle

 • Emelie Johansson

  Intendent Östra skolområdet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 72

  Tingvallagatan 17, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-07-13