Bild
Kontakt

Botilsäters skola

Botilsäter skola ligger på Värmlandsnäs cirka 1,5 mil från Säffle centrum. På vår skola erbjuder vi skolverksamhet från förskoleklass till årskurs 6 samt fritidsverksamhet. Idag går cirka 45 elever på skolan.

Frånvaroanmälan för elev ska göras varje dag av vårdnadshavare till skolan från kl 07.00 och framåt, genom att antingen ringa, skicka sms eller använda vår e-tjänst. Frånvaroanmälan ska alltid göras vid sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök, om eleven har försovit sig, missat sin buss eller om eleven går hem från skolan tidigare vid sjukdom.


Kontaktuppgifter vid frånvaroanmälan

 • 0533-68 14 21
 • 073-056 36 07

Frånvaroanmälan via e-tjänst
Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via en e-tjänst.

Anmälan av frånvaro
Aktuellt schema

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar.

 

Ledighetsansökan grundskola

På Botilsäters skola finns fritidsavdelningen Draken. Du hittar mer information om regler och avgifter för fritidshem på sidan Fritidshem.

Kontaktuppgifter fritidshem


Draken

0533- 68 14 22
drakenfrh@saffle.se

Tyra

I våra fritidsverksamheter används appen Tyra för att hantera kommunikation, frånvaroanmälan och schemahantering på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på fritids.
I Tyra får fritidspersonalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller läs broschyren Information om Tyra.

Skolsköterska
Sandra Söderdahl
0533- 68 14 33
sandra.soderdahl@saffle.se

Kurator
Helen Thoren
0533- 68 19 42
helen.thoren@saffle.se

Specialpedagog
Carina Romgård
0533- 68 14 34
carina.romgard@saffle.se

Kontakt
 • Katarina Danielsson

  Rektor Värmlandsbro- och Botilsäters skola

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 30

  Östbrovägen 2, Säffle

 • Emelie Johansson

  Intendent Östra skolområdet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 72

  Tingvallagatan 17, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-02-06