Betyg och omdömen
Kontakt

Betyg och omdömen

God närvaro och aktiv deltagande i skolan är en förutsättning för att man ska lyckas med sina studier. För att följa upp elevers studieresultat används omdömen och betyg.

I grundskolan används IST som administrativt elevsystem och som lärplattform. Som vårdnadshavare kan du genom IST:s inloggningar för vårdnadshavare ta del av ditt barns omdömen och betyg.

Har du studerat hos oss tidigare och behöver dina betyg kan du beställa betygskopior. Se mer information nedan.

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts.. En betygsskala med sex steg används, från A till F. A till E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Om en elev har haft stor frånvaro som gör att det inte går att bedöma elevens kunskaper kommer ett betyg inte att kunna ges. I dessa fall sätts ett streck (-) i betygskatalogen. Läs mer om betyg på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I IST Administration för vårdnadshavare kommer du åt ditt barns betyg. Du loggar in i e-tjänsten med ditt Bank-ID. Vi har tagit fram en guide hur du loggar in och hur du kommer åt funktionerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


IST Administration för vårdnadshavare

Betygskopior

Du kan beställa betygskopior som är äldre än fem år via vår
e-tjänst. Vill du ha en utskrift av nyare betyg kontaktar du den skola som du har gått på. Tänk på att du enbart kan beställa kopior på dina betyg, i arkivet finns inga original.

Beställ betygskopior som är äldre än fem år

I grundskolan träffas eleven, läraren och du som vårdnadshavare minst en gång varje termin för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Läs mer om utvecklingssamtal och IUP-samtal på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I IST Lärande för vårdnadshavare kommer du åt ditt barns omdömen. Vi har tagit fram en guide hur du loggar in och hur du kommer åt de olika funktionerna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


IST Lärande för vårdnadshavare
Kontakt
  • Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 19 90

    Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-06-28