Bild
Kontakt

Betyg och omdömen

God närvaro och aktiv deltagande i skolan är en förutsättning för att man ska lyckas med sina studier. För att följa upp elevers studieresultat används omdömen och betyg.

I grundskolan används IST som administrativt elevsystem och som lärplattform. Som vårdnadshavare kan du genom IST:s inloggningar för vårdnadshavare ta del av ditt barns omdömen och betyg.

Har du studerat hos oss tidigare och behöver dina betyg kan du beställa betygskopior. Se mer information nedan.

Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts.. En betygsskala med sex steg används, från A till F. A till E står för godkända resultat och F för ej godkänt resultat. Om en elev har haft stor frånvaro som gör att det inte går att bedöma elevens kunskaper kommer ett betyg inte att kunna ges. I dessa fall sätts ett streck (-) i betygskatalogen. Läs mer om betyg på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I IST Administration för vårdnadshavare kommer du åt ditt barns betyg. Du loggar in i e-tjänsten med ditt Bank-ID. Vi har tagit fram en guide hur du loggar in och hur du kommer åt funktionerna.


Betygskopior

Du kan beställa betygskopior som är äldre än fem år via vår
e-tjänst. Vill du ha en utskrift av nyare betyg kontaktar du den skola som du har gått på. Tänk på att du enbart kan beställa kopior på dina betyg, i arkivet finns inga original.

I grundskolan träffas eleven, läraren och du som vårdnadshavare minst en gång varje termin för att gå igenom hur det går i skolan och hur eleven trivs. Läs mer om utvecklingssamtal och IUP-samtal på Skolverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I IST Lärande för vårdnadshavare kommer du åt ditt barns omdömen. Vi har tagit fram en guide hur du loggar in och hur du kommer åt de olika funktionerna.


Kontakt
  • Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    Barn- och utbildningsförvaltningen

    0533-68 16 53

    Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-01-14