Kontakt

Grundskola och fritidshem

Nästan alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt innebär att barn har rätt till utbildning i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år. I Säffle kommun finns det nio grundskolor.

Grundskolan består av nio årskurser och skolplikten gäller under dessa nio år. Förskoleklassen utgör ett förberedande år innan grundskolan och omfattas även den av skolplikt. Grundskolan är kostnadsfri. För barn med en utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan.