Bild
Kontakt

Nysäters skola

Nysäters skola är en F-6 skola med cirka 75 elever i skolan och cirka 35 elever i fritidshemmet. På Nysäters skola bedrivs undervisningen i åldersblandade skolklasser. Lunchen intas på Enegården där Jonas Byh med personal står för serveringen.

Frånvaroanmälan för elev ska göras varje dag av vårdnadshavare till skolan från kl 07.00 och framåt genom att antingen ringa, skicka sms eller använda vår e-tjänst. Frånvaroanmälan ska alltid göras vid sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök, om eleven har försovit sig, missat sin buss eller om eleven går hem från skolan tidigare vid sjukdom.


Kontaktuppgifter vid frånvaroanmälan till skolan

 • 076-631 53 22 (SMS från klockan 07.00)
 • 0533-68 13 22 (Från klockan 08.15)

Frånvaroanmälan till fritids

Frånvaroanmälan till fritids görs via Tyra-appen.

 

Frånvaroanmälan via e-tjänst
Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via en e-tjänst dygnet runt.

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar.


På Nysäters skola finns en fritidsavdelning. Du hittar mer information om regler och avgifter för fritidshem på sidan Fritidshem.

Kontaktuppgifter fritidshem


Nysäter fritids

0533- 68 13 21
nysaterfrh@saffle.se

Tyra

I våra fritidsverksamheter används appen Tyra för att hantera kommunikation, frånvaroanmälan och schemahantering på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på fritids.
I Tyra får fritidspersonalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller läs broschyren Information om Tyra.

Skolsköterska
Ing-marie Engholm
0533- 68 19 58
ing-marie.engholm@saffle.se

Kurator
Malin Norén
0533- 68 19 67
malin.noren@saffle.se

Specialpedagog
Monica Bäck
0533- 68 11 55
monica.back@saffle.se

Kontakt
 • Inger Lindström

  Rektor Nysäters- och Svanskogs skola

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 62

  Bengtsforsvägen 3, Svanskog

 • Frida Erlandsson

  Intendent Västra skolområdet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 73

  Stjärngatan 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-03-16