Tegnérskolan
Kontakt

Tegnérskolan

Tegnérskolan är Säffle kommuns högstadieskola. Här går cirka 500 elever fördelat på årskurserna 7-9 i både grundskola och anpassad grundskola. Tegnérskolans vision är tillgänglighet för allas lika värde.

Vi arbetar för att skapa en skol- och undervisningsmiljö som passar alla elever, oavsett behov. Skolans fokus är lärande framför prestation. Vi värnar om elevers delaktighet för att tillsammans utveckla Tegnérskolans undervisning och skolmiljö.

Frånvaroanmälan för elev ska göras varje dag av vårdnadshavare till skola. Frånvaroanmälan ska alltid göras vid sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök, om eleven har försovit sig, missat sin buss eller om eleven går hem från skolan tidigare vid sjukdom.

Frånvaroanmälan via appen Skola24

Du gör frånvaroanmälan för ditt barn via appen Skola24 eller via webbplatsen skola24. Du loggar in med ditt Bank-ID, eller om du fått inloggningsuppgifter av skolan sedan tidigare.

Behöver du hjälp? På Skola24:s supportportal finns det filmer och guider som visar hur du gör. För att komma till guiderna klickar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaroanmälan via automatisk telefonsvarare

Du kan också frånvaroanmäla ditt barn genom att ringa telefonnummer 0515-777 124 och knappa in ditt barns 10-siffriga personummer.

För att frånvaro ska registreras för den dag du ringer behöver anmälan göras innan 12.00. För att göra frånvaroanmälan för nästkommande dag ringer du istället efter 12.00.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Aktuellt schema

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar. Ledighetsansökan görs via Skola24.


Ledighetsansökan grundskola

Varje elev på Tegnérskolan får låna en dator som de har tillgång till under hela sin studietid. Datorn ska ses som kursmaterial och är avsedd att vara elevernas arbetsredskap i skolarbetet under hela utbildningsperioden.

Riktlinjer för användande och hantering

för att få tillgång till en dator behöver elev och vårdnadshavare ta del av Riktlinjer för användande och hantering av chromebook , 113.6 kB, öppnas i nytt fönster., skriva under och ta med till skolan.

Frågor och svar

 • Ställer det några särskilda krav på mig som elev?
  Det är viktigt att du tar väl hand om din dator då du ska ha den under hela din studietid. Det är ditt ansvar att ha datorn laddad inför varje skoldag. Datorerna är stöldbegärliga vilket ställer krav på att hantera sin dator så att stöldrisken minimeras. Datorn med tillbehör ska hanteras varsamt samt förvaras och transporteras så att den inte kommer till skada eller förloras. Du har en skyldighet att använda datorn och IT-miljön på ett ansvarsfullt sätt. Samhällets lagar gäller även i skolan. Läroplanens värdegrund gäller som norm. Det innebär att du ska respektera alla människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl din egen som andras integritet. Personangrepp är inte tillåtet.
 • Vad får jag använda elevdatorn till?
  Du får använda elevdatorn under hela dygnet så länge användandet inte strider mot god moral, svensk lagstiftning eller bryter mot skolans värdegrund. Det är med andra ord fritt fram att använda datorn till mer än bara skolarbete. När du använder din dator ska alla former av upphovsrätt beaktas. Det innebär att det inte är fritt att hämta och använda text, bild-, film- eller ljudmaterial från nätet. Det är inte heller tillåtet att sprida personuppgifter om någon och/eller publicera bild/ljudmaterial på någon utan godkännande från vederbörande. Ingen känslig information, det vill säga sådant som kan medföra kränkning av eller skada för enskild person, får behandlas via e-post eller i forum, chatt eller sociala medier. All Internettrafik i kommunens nät loggas.
 • Får jag behålla elevdatorn under loven?
  Ja, du förfogar över elevdatorn under hela din studietid.
 • Vad händer om jag glömmer elevdatorn hemma?
  Du förväntas ha med elevdatorn till skolan med laddat batteri. Om du missar att ta med dig datorn får du själv ta ansvar för att ta igen det du missat.

Vid fel på din dator

Skulle något hända med din dator eller om den inte fungerar som den ska vänder du dig till Anders Lindgren som finns på skolan mellan 07.30-11.30. Lånedator lämnas ut vid behov. Anders når du på telefonnummer 0533-68 37 60.

De timmar Anders inte är på plats kan man lämna in sin dator till skolans expedition. Du kan inte få någon hjälp där, bara lämna in din dator. En lapp med namn, klass och felbeskrivning av problemet ifylles vid inlämning av dator.

Vid stöld

Om din dator skulle bli stulen, kontakta servicedesk skyndsamt eller säg till din mentor. En stöld skall alltid polisanmälas.

Kök Tegnérskolan
0533- 68 16 41Kontakt
 • Emil Wallin

  Rektor Tegnérskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 80

  Granvägen 27, Säffle

 • Calle Skålén

  Biträdande rektor Tegnérskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 97

  Granvägen 27, Säffle

 • Maria Bondegård

  Biträdande rektor Tegnérskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 81

  Granvägen 27, Säffle

 • Emelie Larsson

  Intendent Tegnérskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 18 00

  Granvägen 27, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-03-14