Kontakt

Grundskolor i Säffle kommun

I Säffle kommun finns nio grundskolor som är fördelade över hela kommunen. Två stycken av våra grundskolor är friskolor och drivs
inte av kommunen.

Grundskolan sträcker sig från förskoleklass upp till årskurs nio på högstadiet. I anslutning till varje skola (undantag för högstadieskolan) finns fritidshemsverksamhet.