Skolskjuts
Kontakt

Skolskjuts

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken årskurs ditt barn går i.

Du behöver inte ansöka om skolskjuts, det sköts av kommunens skolskjutshandläggare. Tider skickas ut cirka en vecka före skolstart.

När behöver jag söka skolskjuts?

Vid växelvis boende, grundsärskola, annan skola, gymnasiesärskola eller om det finns särskilda skäl ska en ansökan om skolskjuts göras inför varje läsår, senast 15 april. Ansökan görs via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och prövas i varje enskilt fall.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller

Värmlandstrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du följa trafikläget och få information om eventuella störningar i tåg- och busstrafiken med anledning av det rådande läget kring Corona/Covid-19.

Du har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet, skolan och hållplatsen är enligt tabellen nedan:


Avstånd mellan hem och skola

Skolår

Kilometer

Förskoleklass

2 km

Årskurs 1-3

2 km

Årskurs 4-6

3 km

Årskurs 7-9

4 km

 

Om du bor i tätbebyggt område i Säffle kommun har du inte rätt till skolskjuts.

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom Säffle kommun, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang om att barnet bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Elever som har valt att gå i en annan skola än den kommunen anvisat dem, har bara rätt till skolskjuts enligt Säffle kommuns grundregler, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Om du har tappat bort ditt busskort kontaktar du din skola eller skolskjutshandläggare. Ett nytt kort får köpas för 200 kronor.

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika buss- och taxibolagen för trafikupplysning samt kontakt vid kvarglömda saker. Om du har glömt något på bussen, prata med busschauffören först.


Kontaktuppgifter och kvarglömda saker

Kontakt

Telefonnummer

Värmlandstrafik trafikupplysning

0771-32 32 00

Nysäters buss

0533-300 45

Vy buss AB

076-545 79 59

Arvika Eda Taxi AB

0570-150 90

Skolbussar för läsåret 2020/2021
(Med reservation för förändringar)

Kommunen har avtal om skolskjuts med Värmlandstrafik AB, Vy Buss AB och Arvika Eda Taxi AB. Nedan finns turlistor som gäller till skolan med särskilda skolbussar. Hemtiderna är inte angivna utan varierar beroende på när skoldagen slutar.

Kompisåkning är ej tillåten.

Nedan följer information till dig som har barn som åker skolskjuts.

Några enkla saker att tänka på:

 • Se till att morgonen blir så lugn som möjligt. Stress är en av de vanligaste orsakerna till olyckor i trafiken.
 • Om du skjutsar ditt barn till hållplatsen eller skolan – var uppmärksam på andra barn och trafiken omkring dig när du släpper av.
 • Prata gärna med ditt barn om vad man ska tänka på vid skjutsen, såsom säkerhetsbälte, att väskan placeras under sätet, att respektera de andra barnen och inte minst att
  bussen eller taxin är förarens arbetsplats. En glad förare är en trygg och säker förare.

  Skola, transportör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.
  Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.
  Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv.

  Elevens ansvar
  Följa föreskrivna regler, som t.ex. bältesanvändning, ordningsregler m.m

  Vårdnadshavares ansvar
 • Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

  Transportörens ansvar
 • Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Om du har skyddad identitet, vänligen kontakta skolskjutshandläggare eller skolan för manuell hantering av ansökan. Gör inte ansökan via vår E-tjänst.

Vid växelvis boende, grundsärskola, gymnasiesärskola eller om det finns särskilda skäl ska ansökan om skolskjuts göras inför varje läsår. Ansökan görs via vår e-tjänst och prövas i varje enskilt fall.

 

Ansökan om skolskjuts
Kontakt
 • Skolskjutshandläggare

  Skolskjutshandläggare

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  Industrigatan 10 A, Säffle

Senast uppdaterad • 2021-08-16