Skolskjuts
Kontakt

Skolskjuts

Du som har barn i förskoleklass eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan få skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken årskurs ditt barn går i.

Alla behöver ansöka om skolskjuts

Oavsett om du är berättigad till skolskjuts för det är långt mellan skolan och hemmet eller om du inte har rätt till skolskjuts men har särskilda skäl behöver du göra en ansökan. Ansökan ska göras senast 15:e mars inför varje nytt läsår. Ansökan gör du via vår e-tjänst som du kommer till genom att klicka på rutan nedan.

Ansök om skolskjuts genom att klicka här

Digitalt busskort

Det finns möjlighet att få en digital grundskolebiljett via Värmlandstrafiks app för elever som åker till och från skolan med linjetrafik.

Hur gör jag för att få busskortet digitalt?

 1. Ansök om digital grundskolebiljett. Vårdnadshavare som ansöker behöver ha Bank-ID för att kunna logga in. Klicka här för att göra ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 2. När ansökan är gjord behöver du ladda ner Värmlandstrafiks app och sedan skapa ett konto i appen.
 3. Ladda ner den digitala grundskolebiljetten till appen.
Klicka här för att få en instruktion hur du ansöker om och får tillgång till en digital grundskolebiljett

Vad händer om skolskjutsen blir inställd?

Ibland kan skolskjutsen bli inställd. Då har du som vårdnadshavare ansvar att se till så att ditt barn kommer till skolan (läs mer i skolskjutsreglerna nedan).

Du som vårdnadshavare får information om inställd skolskjuts antingen via sms eller e-post. Ibland kan skolskjutsen bli inställd med kort varsel vilket kan göra att informationen inte hinner skickas ut i god tid.

Värmlandstrafiks webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. publiceras också information om trafikstörningar eller inställd skolskjuts.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller

Du har rätt till skolskjuts om avståndet mellan hemmet, skolan och hållplatsen är enligt tabellen nedan:


Avstånd mellan hem och skola

Skolår

Kilometer

Förskoleklass

2 km

Årskurs 1-3

2 km

Årskurs 4-6

3 km

Årskurs 7-9

4 km

 

Om du bor i tätbebyggt område i Säffle kommun har du inte rätt till skolskjuts.

När en elev bor växelvis hos båda vårdnadshavarna och båda adresserna ligger inom Säffle kommun, har eleven rätt till skolskjuts om kommunens kriterier är uppfyllda. Detta gäller under förutsättning att det är fråga om ett växelvis boende enligt ett fast arrangemang om att barnet bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna.

Elever som har valt att gå i en annan skola än den kommunen anvisat dem, har bara rätt till skolskjuts enligt Säffle kommuns grundregler, om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Alla som ansöker om skolskjuts- val av annan skola får ett delavslag på sin ansökan. Det innebär att eleverna åker med i mån av plats och om det kan ske utan ekonomiska konsekvenser. Vid förändrade förhållanden som leder till att det inte längre finns plats i fordonet meddelas vårdnadshavare detta och erbjudandet om skolskjuts upphör med 1 veckas varsel.

Om du har tappat bort ditt busskort kontaktar du din skola eller skolskjutshandläggare. Ett nytt kort får köpas för 200 kronor.

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika buss- och taxibolagen för trafikupplysning samt kontakt vid kvarglömda saker. Om du har glömt något på bussen, prata med busschauffören först.


Kontaktuppgifter och kvarglömda saker

Kontakt

Telefonnummer

Värmlandstrafik trafikupplysning

0771-32 32 00

Nysäters buss

0533-300 45

Vy buss AB

076-545 79 59

Arvika Eda Taxi AB

0570-150 90

Nedan följer information till dig som har barn som åker skolskjuts.

Några enkla saker att tänka på:

 • Se till att morgonen blir så lugn som möjligt. Stress är en av de vanligaste orsakerna till olyckor i trafiken.
 • Om du skjutsar ditt barn till hållplatsen eller skolan – var uppmärksam på andra barn och trafiken omkring dig när du släpper av.
 • Prata gärna med ditt barn om vad man ska tänka på vid skjutsen, såsom säkerhetsbälte, att väskan placeras under sätet, att respektera de andra barnen och inte minst att
  bussen eller taxin är förarens arbetsplats. En glad förare är en trygg och säker förare.

  Skola, transportör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.
  Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.
  Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv.

  Elevens ansvar
  Följa föreskrivna regler, som t.ex. bältesanvändning, ordningsregler m.m

  Vårdnadshavares ansvar
 • Ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetider på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • Ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.

  Transportörens ansvar
 • Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Om du har skyddad identitet, vänligen kontakta skolskjutshandläggare eller skolan för manuell hantering av ansökan. Gör inte ansökan via vår e-tjänst.

Kontakt
 • Alexandra Broström Vesalainen

  Handläggare förskola och skolskjuts

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 19 90

  0533-68 14 73 Fakturafrågor

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-01-11