Grundsärskola
Kontakt

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en särskild skolform som ger elever med en intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

Inom den anpassade grundskolan är all undervisning individuellt anpassad efter varje individs egna förutsättningar. Eleverna följer kurs- och timplanen för den anpassade grundskolan.

Läs mer om anpassad grundskola på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdnadshavare och hemkommunen samråder före beslut om mottagande av elev i anpassad grundskola. Beslutet om placering i anpassad grundskola föregås av en utredning som består av fyra delar:

 1. psykologisk bedömning
 2. pedagogisk bedömning
 3. social bedömning
 4. medicinsk bedömning

Hemkommunen gör en helhetsbedömning av utredningens fyra delar och fattar beslut därefter.

På Höglundaskolan finns anpassad grundskola för elever i årskurs 1-6 och individuella program för anpassad gymnasieskola. På Tegnérskolan finns anpassad grundskola för elever i årskurs 7-9.

Kontakt
 • Marie Eriksson

  Utvecklingschef grundskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 16 48

  Sundsgatan 1 B, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-06-13