Höglundaskolan
Kontakt

Höglundaskolan

Höglundaskolan är en F-6 skola med cirka 370 elever. Här finns tre fritidshem med cirka 200 barn - Orion, Tellus och Månen.

På Höglundaskolan jobbar vi aktivt med värdegrundsarbete och strävar efter att ge eleverna en trygg och lugn arbetsmiljö.

Höglundaskolan strävar också efter att samverka med kommunens föreningar och företag. I skolans närområde finns två fotbollsplaner, skolskog, elljusspår, ishall och en pulkabacke.

Frånvaroanmälan för elev ska göras varje dag av vårdnadshavare till skola. Frånvaroanmälan ska alltid göras vid sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök, om eleven har försovit sig eller missat sin buss. Om eleven blir sjuk under skoldagen kontaktas lärare eller skolsköterska som gör en frånvaroanmälan.

Frånvaroanmälan via appen Skola24

Du gör frånvaroanmälan för ditt barn via appen Skola24 eller via webbplatsen skola24. Du loggar in med ditt Bank-ID, eller om du fått inloggningsuppgifter av skolan sedan tidigare.

Behöver du hjälp? På Skola24:s supportportal finns det filmer och guider som visar hur du gör. För att komma till guiderna klickar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaroanmälan via automatisk telefonsvarare

Du kan också frånvaroanmäla ditt barn genom att ringa telefonnummer 0515-777 124 och knappa in ditt barns 10-siffriga personummer.

För att frånvaro ska registreras för den dag du ringer behöver anmälan göras innan 12.00. För att göra frånvaroanmälan för nästkommande dag ringer du istället efter 12.00.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När registreringen är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan kommer anmälan att avbrytas.

Aktuellt schema

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar. Ledighetsansökan görs via Skola24.


Ledighetsansökan grundskola

Som ett led i skolans digitalisering får elever som går i Säffle kommuns skolor använda chromebooks i undervisningen. En chromebook är en dator där allting lagras i molnet, det går inte att ladda hem program eller spara något på själva chromebooken. Elever från och med årskurs 6 får ta med sig sin chomebook hem, övriga elever använder sin chromebook på plats i skolan.

Vad används chromebooken till?

Chromebooken används till mycket i skolans undervisning. Bland annat för att eleverna ska få tillgång till digitala läromedel och kompensatoriska hjälpmedel, men också för att eleverna ska kunna ta del av information och genomföra skoluppgifter i Google classroom,

Google Workspace for Education

Ett konto i Google Workspace for Education är en förutsättning för att kunna använda en chromebook. Varje elev får automatiskt ett konto och användarnamn i Google Workspace for Education när hen börjar i skolan. Kontot följer eleven under hela grundskolan. Eleven får då bland annat tillgång till:

 • Google Drive (lagringsplats för dokument, filer, bilder)
 • Gmail (program för E-post)
 • Google dokument (program för att skriva dokument)
 • Google Classroom (lärplattform)

Användning utanför skolan

Elevens Google-konto kan användas även om eleven inte har tillgång till en chromebook. Det innebär att eleven kan använda sitt konto även utanför skolan. I de fall skolan misstänker eller har fått uppgifter om att en elev använder sitt Google-konto för att exempelvis besöka sidor som strider mot våra riktlinjer för hantering av användande av chromebook eller svensk lagstiftning, gör vi kontroller av de sidor eleven besökt och handlar därefter. Observera att det alltid är du som vårdnadshavare som har ansvar för vad ditt barn gör efter skoltid.

På Höglundaskolan finns det tre fritidsavdelningar - Månen, Orion och Tellus. Du hittar mer information om regler och avgifter för fritidshem på sidan Fritidshem.

Kontaktuppgifter fritidshem

Månen
0533- 68 19 59
manenfrh@saffle.se

Orion
0533- 68 14 58
orionfrh@saffle.se

Tellus
0533- 68 14 59
tellusfrh@saffle.se

Tyra

I våra fritidsverksamheter används appen Tyra för att hantera kommunikation, frånvaroanmälan och schemahantering på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på fritids.
I Tyra får fritidspersonalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller läs broschyren Information om Tyra , 959.2 kB..

Skolsköterska

Carina Andersson
0533 -68 19 58
carina.andersson@saffle.se

Kurator
Helen Thorén
070-3028149
helen.thoren@saffle.se

Ngar Palani Jafi

070-3028145

ngar.palanijafi@saffle.se

Specialpedagog
Monica Bäck
0533- 68 11 55
monica.back@saffle.se

Marie Olsson
0533 -68 11 58
Marie.Olsson@saffle.se


Kök Höglundaskolan
Saturnus skolrestaurang
0533- 68 19 57Kontakt
 • Elin Junzell

  Rektor Höglundaskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 90

  Stjärngatan 1, Säffle

 • Therése Wassén

  Intendent Höglundaskolan

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 73

  Stjärngatan 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2024-02-01