Bild
Kontakt

Svanskogs skola

Svanskogs skola är en F-6 skola med cirka 60 elever i skolan och cirka 35 elever i fritidshemmet. Klasserna är små och undervisningen bedrivs i åldersblandade skolklasser. Svanskogs skola har en liten skog på skolgården. En annan naturlig lekplats för barnen är Svanskogs arena där de flesta bollsporter utövas.

Frånvaroanmälan för elev ska göras varje dag av vårdnadshavare till skolan från kl 07.00 och framåt genom att antingen ringa, skicka sms eller använda vår e-tjänst. Frånvaroanmälan ska alltid göras vid sjukdom, tandläkarbesök, läkarbesök, om eleven har försovit sig, missat sin buss eller om eleven går hem från skolan tidigare vid sjukdom.


Kontaktuppgifter vid frånvaroanmälan till skolan

 • 076-133 75 54 (SMS från klockan 07.00)
 • 0533-68 12 21 (Från klockan 07.45)

Frånvaroanmälan till fritids

Frånvaroanmälan till fritids görs via Tyra-appen.

 

Frånvaroanmälan via e-tjänst
Vårdnadshavare kan anmäla frånvaro via en e-tjänst dygnet runt.

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Se terminstiderna för aktuella lovdagar.


På Svanskogs skola finns fritidsavdelningen Vitsippan. Du hittar mer information om regler och avgifter för fritidshem på sidan Fritidshem.

Kontaktuppgifter fritidshem


Vitsippan

0533-68 51 21
vitsippanfrh@saffle.se

Tyra

I våra fritidsverksamheter används appen Tyra för att hantera kommunikation, frånvaroanmälan och schemahantering på ett modernt och digitalt sätt. Tyra är lätt att använda och gör att du som vårdnadshavare får bättre insyn i ditt barns vardag på fritids.
I Tyra får fritidspersonalen och du som vårdnadshavare tillgång till olika funktioner:

 • Schema och frånvarohantering
 • Kalender och händelser
 • Blogg och anteckningar

För mer information och demofilmer, besök Tyras webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller läs broschyren Information om Tyra.

Skolsköterska
Ing-Marie Engholm
0533- 68 19 58
ing-marie.engholm@saffle.se

Kurator
Malin Norén
0533- 68 19 67
malin.noren@saffle.se

Specialpedagog
Monica Bäck
0533- 68 11 55
monica.back@saffle.se

Kontakt
 • Inger Lindström

  Rektor Nysäters- och Svanskogs skola

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 11 62

  Bengtsforsvägen 3, Svanskog

 • Frida Erlandsson

  Intendent Västra skolområdet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  0533-68 14 73

  Stjärngatan 1, Säffle

Senast uppdaterad • 2020-03-23