Två medarbetare från Säffle räddningstjänst går nedför en trappa i Säffle brandstation
Kontakt

Planerad tillfällig förläggning/övernattning

Vid större arrangemang finns det ibland ett behov av tillfällig förläggning i lokaler som normalt inte är till för övernattning. I dessa fall behöver du som arrangör få ett medgivande från räddningstjänsten.

Om ansökan

Du som arrangerar den tillfälliga förläggningen ansvarar helt och hållet för säkerheten i lokalen. Medgivande från räddningstjänsten innebär inte att arrangörens ansvar blir mindre. Detta fråntar inte heller lokalupplåtarens ansvar att se till att lokalen är lämplig för sitt ändamål. För att hjälpa dig som vill anmäla tillfälig förläggning/övernattning har räddningstjänsten skapat en checklista som du kan läsa igenom:

Anmälan skall vara oss tillhanda minst fem dagar innan övernattning ska ske och samtliga uppgifter nedan ska vara ifyllda och korrekta. En bristfällig anmälan kan resultera i att räddningstjänsten avstyrker den.

Innan du gör anmälan är det viktigt att du läst igenom, samt förstår, Säffle Räddningstjänst dokument om tillfällig övernattning. Ta del av dokumentet genom att klicka på länken nedan:

Anmälan

Har du läst igenom och förstått dokumentet "Riktlinjer för tillfällig förläggning/övernattning"? * (obligatorisk)
Har du läst igenom och förstått dokumentet "Riktlinjer för tillfällig förläggning/övernattning"?

Vilket datum börjar arrangemanget? * (obligatorisk)
Vilket datum börjar arrangemanget?
Vilket datum avslutas arrangemanget? * (obligatorisk)
Vilket datum avslutas arrangemanget?

T.ex. föreningens eller klubbens namn.

Kontaktuppgifter till ansvarig arrangör
Kontaktuppgifter till ansvarig arrangör
Kontaktperson 1

Kontaktuppgifter till ansvarig arrangör
Kontaktuppgifter till ansvarig arrangör
Kontaktperson 2

På vilken adress ska övernattningen ske?
På vilken adress ska övernattningen ske?Om ej adress finns skriv "Ingen adress" och beskriv istället byggnaden i nästa fråga.


Ange gärna namn och beskrivning av byggnad. Kan exempelvis vara "Säffle Skidklubbs klubbstuga, belägen vid Tegnérområdet nära förskolan Eldflugan."

På vilken våning kommer övernattningen ske? * (obligatorisk)
På vilken våning kommer övernattningen ske?T.ex. 5 barn i åldern 6-7 samt 12 barn i åldern 11-13 år.


Med hjälpbehov menas vuxna eller barn som inte kan utrymma på egen hand i händelse av brand. Det kan vara mindre barn eller personer med någon funktionsvariation.


Här kan du ange ytterligare information som kan vara bra för räddningstjänsten att veta angående övernattningen.

Kontakt
 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Magnus Hernerud

  Platschef Räddningstjänsten Säffle

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 22

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-30