Flygbild på Säffle brandstation
Kontakt

Stationer

I Säffle, Nysäter och Svanskog hittar du kommunens brandstationer.

Karta över Säffle kommun där räddningstjänstens stationer i Säffle, Svanskog och Nysäter är markerade

Vill du bli brandman? I länken nedan hittar du bra information.

Säffle heltidsstation

Är belägen på Norrlandsvägen i Säffle. I räddningstjänstens lokaler hittar vi även ett övningshus och utbildningslokaler. Stationen i Säffle är bemannad dygnet runt med fyra personer som har 90 sekunders anspänningstid.

Utöver heltidspersonalen på stationen i Säffle finns också en brandman i beredskap som har en anspänningstid på fem minuter. Denna brandman har ett eget utryckningsfordon och åker direkt från sin beredskap till olycksplatsen.

Flygbild på Säffle brandstation

Nysäters brandvärn

Brandvärnet i Nysäter har fri inryckning. Dessa stationer dras vid olyckor som inträffar i deras närhet, eller om heltidsstationen behöver förstärkning. Nysäters brandvärn bemannas av 8 stycken brandmän.

Svanskogs deltidsstation

Deltidsstation i Svanskog har alltid två brandmän i beredskap med en anspänningstid på fem minuter. Svanskogs deltidsstation bemannas av 6 stycken brandmän

Kontakt
 • Mattias Larsson

  Räddningschef

  Kommunledningskontoret

  0570-826 28, 076-803 79 99

  Norrlandsvägen 33, Säffle

 • Magnus Hernerud

  Platschef Räddningstjänsten Säffle

  Kommunledningskontoret

  0533-68 17 22

  Norrlandsvägen 33, Säffle

Senast uppdaterad • 2023-08-02